Derfor kjøpte Svanøy Havbruk seg inn i Sande Settefisk

Nyheter
0

Settefiskprodusenten tok nylig i bruk sitt nye postsmoltanlegg sammen med sine nye eiere.

Sande Settefisk har vært eid av Hyen Fisk siden 1992. Hyen Fisk overtok selskapet fra den av den lokale sparebanken etter en konkurs.

Da settefiskselskapet på Sørstranda i Gloppen skulle starte med det store byggeprosjektet sitt, fikk de nye eiere med seg. Hyen Fisk solgte seg ned. De eier nå 33 prosent via Hyen Fisk Holding. Inn på eiersiden i Sande Settefisk har Svanøy Havbruk og Nordfjord Laks kommet. Svanøy Havbruk har såkalt negativt flertall med sine 34 prosent av aksjene.

Les også: Slik kunne Sande Settefisk øke produksjonen – uten å øke vanninntaket

Tidkrevende reguleringsarbeid
Svanøy Havbruk har lenge vært en trofast kunde hos Hyen Fisk. Nylig ble det kjent at også Hyen Fisk har planer om utvidelse og nybygg for sin smoltproduksjon.

Les mer her: Hyen Fisk vil utvide for over 200 millioner kroner og femdoble produksjonen

Styreleder Kurt Djupvik bekrefter at det er en sammenheng mellom utvidelsesplanene i Hyen og Svanøy Havbruk sin inntreden i Sande Settefisk.

– Hyen Fisk hadde en avtale med Svanøy Havbruk. Den avtalen gikk ut på at de ønsket å kjøpe seg inn i et settefiskanlegg der de ville handle en god del smolt. Dette var meningen at de skulle gjøre med Hyen Fisk. Men så dro dette ut, sier Djupvik.

Ifølge styrelederen har arbeidet med en ny reguleringsplan for anlegget i Hyen tatt svært lang tid.

– Det som er problemet for oss, med den reguleringen, er at dersom vi skal utnytte maksimalt av det arealet som vi har disponibelt ved Hyen Fisk, så må vi legge om tilkomstveien. Den veien, som går ned til anlegget i dag, ville ligge midt i byggegropen for det nye arealet, forklarer han.

Hyen Fisk sitt anlegg innerst i Hyefjorden. Tilkomstveien til anlegget går ned fra fylkesveien, like bak anlegget ved Åreneset. Foto: Kjartan Aa Berge.

Ny mulighet
På grunn av at dette ville ta lang tid å avklare, klarte ikke Hyen Fisk å tilfredsstille Svanøy Havbruk på det tidspunktet, som de ønsket å kjøpe seg inn og få tilgang på smolt. Men Hyen Fisk sitt eierskap i både Nordfjord Laks og Sande Settefisk åpnet en ny mulighet for samarbeid med Svanøy Havbruk.

– Dermed drøftet vi i styrene våre om vi skulle endre på policyen vår og si at de skulle få kjøpe seg inn på Sande siden alt var klart der. Der kunne vi begynne med en gang. Vi var nesten ferdige med reguleringsplanen der inne og da tilbød vi dem det. Da fikk de kjøpe sin part, vel en tredjepart. Det er vi happy med. Og jeg håper de er happy med det også, sier Djupvik til iLaks.

– Dette påvirker kanskje handelen av smolt mellom Svanøy Havbruk og Hyen Fisk?

– Vi har jo andre kunder. Det arbeider vi kontinuerlig med. Svanøy fikk faktisk fisk fra oss for bare noen dager siden, svarer han.

Hyen Fisk sitt anlegg ligger ved utløpet av Aa-elva, like ved hurtigbåtprodusenten Brødrene Aa sitt verft i Hyen. Foto: Kjartan Aa Berge.

Vil fungere fint
Styreleder Svein Klævold hos Sande Settefisk tror at den nye eierstrukturen vil fungere fint. Klævold er også daglig leder i Nordfjord Laks. Han er ikke bekymret for ulik behandling av aksjonærene.

– Det er ikke noen problemstilling, mener han.

Nordfjord Laks har sine kontorer kun noen steinkast fra Sande Settefisk. Oppdrettsselskapet har kjøpt lokalene til Rygg Skule på andre siden av Ryggelva.

Jeg og Tom (Wilke) er selvfølgelig tettere på enn det Tom og Svanøy er nødvendigvis, siden vi har kontor rett over veien og har vært prosjektleder for bygget. Men vi har faste månedlige møter med Svanøy. Vi deler produksjonstall. Og vi prøver å jobbe med Svanøy på samme måte som Sande har jobbet med Nordfjord Laks, sier legger han til.

Les også: – Vårt sluttprodukt ender ikke på brønnbåten ved tømmerkaien. Det ender på slaktebenken i Florø

Nordjord Laks sitt hovedkontor ligger på motsatt side av Ryggelva. Foto: Kjartan Aa Berge

Profesjonell struktur
– Vi spør fordi det kan være en problemstilling, når noen er nærme og noen fjerne?

 – Det er jo klart at vi må være bevisste på det, svarer Klævold.

En av de ledende ansatte på postmoltavdelingen er i familie med en av lederne hos Svanøy Havbruk. Klævold er opptatt av at det er viktig å opptre mest mulig profesjonelt.

– Ja, det er klart. Sande har vokst fra å være en familieeid aktør til en privat aktør med tre eiere. Så, ja, vi må ha en god struktur.

iLaks har kontaktet daglig leder hos Svanøy Havbruk Ove Inge Vågen for en kommentar.

Styeleder i Sande Settefisk, Svein Klævold. Foto: Kjartan Aa Berge