Hyen Fisk vil utvide for over 200 millioner kroner og femdoble produksjonen

Nyheter
0

Settefiskprodusenten i Nordfjord ønsker å øke produksjonen og levere større smolt. Selskapet jobber for tiden med en reguleringsplan for prosjektet.

Ifølge Firda Tidend planlegger Hyen Fisk å øke smoltpoduksjonen fra én million til fem millioner fisk, samt å produsere større smolt, opp til 500 gram. For å lykkes med dette skal selskapet kombinere den gamle bygningsmassen og et nybygg.

Settefiskprodusenten planlegger å bygge et nytt bygg på innsiden av eksisterende bygningsmasse, inn mot fylkesveien. Det nye bygget vil ha to etasjer og ha et samlet areal på 2.800 kvadratmeter.

For å få dette til ønsker Hyen Fisk å utvide tomten. Styreleder Kurt Djupvik forklarer til Firda Tidend at det er behov for å fjerne 20.000 kubikkmeter løsmasse som følge av utvidelsen.

Hyen Fisk sitt anlegg i Hyen. Foto: Kjartan Aa Berge

Siden fylkesveien går tett innpå anlegget, og at det blir behov for å bygge ny tilkomstvei, kreves det tillatelse fra Gloppen kommune og veieier, Vestland fylkeskommune. Denne veien er tenkt sprengt ut i fjellet på nordsiden av anlegget.

– Kostnadene i Hyen vet vi ikke sikkert. Det er avhengig av mellom annet lengden på veien og de teknologiske løsningene, men det blir i alle fall rundt 200 millioner kroner, sier Djupvik til avisen.

Når anleggsarbeidet starter avhenger av hvor raskt man kan få ferdigstilt reguleringsplanen, fremgår det av oppslaget i Firda Tidend.