– Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen

Nyheter
0

Sjømat Norge er ikke fornøyd med dagens skatteforlik i Stortinget.

Like etter lunsj torsdag ble det kjent at regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre og aksjonistlisten Pasientfokus om en skattesats på 25 prosent for den mye omtalte grunnrenteskatten for havbruk. Det er en reduksjon på ti prosentpoeng fra innstillingen som ble offentliggjort tidligere denne uken.

– Vi har hele veien pekt på at det er store svakheter i denne skattemodellen. Det er ikke endret ved dette forliket. Modellen er byråkratisk, krevende for bedriftene å administrere, og det er en skatt som innføres med tilbakevirkende kraft. Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, til iLaks.

– Det er bra at FrP, Høyre og KrF har avvist modellen. Jeg håper at det gir muligheter for å få til endringer etter neste Stortingsvalg, legger han til.

– Skattetrykket blir selvsagt mindre ved at man øker skatten med 25 prosent enn ved å øke skatten med 35 eller 48 prosent. Det er uansett et samlet skattetrykk som er for høyt for kystens næringsliv, understreker Ystmark.