Enighet om lakseskatten: – Vi er fornøyd med å rydde opp i et kaos og en alt for høy skatt

Nyheter
0

Venstre og Pasientfokus sikrer flertall for lakseskatten. SV satt på gangen.

En rekke forskjellige medier rapporterer at det regjeringen har sikret flertall med Venstre og Pasientfokus om lakseskatten. Skattesatsen blir 25 prosent.

Aksjonistlisten Pasientfokus’ Irene Ojala fra Finnmark er eneste representant på Stortinget.

SV er ikke med på denne avtalen.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) er fornøyd med at det er inngått en avtale med Venstre og ikke SV:

– Vi skulle gjerne sett at vi fikk skattesatsen lenger ned, men vi har hindret SV i å få innflytelse over skattepolitikken, sier han til iLaks.

Bjørlo sier at Venstre er glade for å sette en stopper for uvisshet:

– Vi er fornøyde med å rydde opp i et kaos og en alt for høy skatt som ville eksistert i to-tre år fremover.

– Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) til Dagens Næringsliv.

Regjeringen la frem sin innstilling 23. mai med følgende punkter:

  • Skattesatsen settes til 35 prosent.
  • For investeringer som er gjennomført før 1. januar 2023, gis det fradrag gjennom avskrivninger av gjenstående skattemessige verdier.
  • Det gis ikke fradrag for verdien av matfisktillatelser, men det gis et sjablongfradrag i inntekt for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget settes til 40 prosent av faktisk innbetalt vederlag til staten fordelt over fem år.
  • For å fastsette rett inntekt opprettes et uavhengig prisråd.
  • Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales.
  • Et bunnfradrag på 70 millioner kroner.
  • Utviklingstillatelser holdes utenfor grunnrentebeskatningen.