Departementet avviste klage fra Norsk Sjømat

Nyheter
694

Fikk ingen utviklingstillatelser for konseptet «Envirofjord».

Prosjektet som er omsøkt er en lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft («Whooshh-systemet»). I november i fjor fikk Norsk Sjømat på Stranda nei fra Fiskeridirektoratet på søknad om fire utviklingstillatelser, og saken gikk videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

Nå er endelig avgjørelse tatt, og departmentet har avvist klagen fra Norsk Sjømat, skriver Sunnmørsposten.

– Dette er skuffende, men det er lite annet å gjøre enn å ta det til etterretning, sier Harald Espeland, styreleder i Stordal Aquaproduksjon. Det er dette selskapet som står bak planene, og det er et selskap Norsk Sjømat er medeier i.