– Den biologiske situasjonen på yttersiden av Frøya har vært utfordrende for alle

Nyheter
922

Det var i går det ble kjent at Mattilsynet har gitt varsel om redusert lakseproduksjon til tre lokaliteter. To av dem var drevet av Lerøy Midt.

– Det er godt kjent at den biologiske situasjonen på yttersiden av Frøya har vært utfordrende for alle havbruksselskap i sonen gjennom sommeren og høsten 2016, sier Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group, til iLaks.

 Les også: – En utvikling i lusenivå selskapet ikke tidligere har erfart

Forsert utslakting
– Lerøy har én lokalitet i dette området, Lokalitet Langskjæra, referert som Langskjæra 1 og 2 som ligger nordøst i sonen og som over lang tid ble påvirket av situasjonen i sonen. Etter stor innsats med bruk av rensefisk for å redusere lusepresset og flere avlusinger med ikke-medikamentelle metoder konkluderte vi med å avslutte produksjonen ved en rask utslakting tidligere enn opprinnelige plan. Lokaliteten ble tømt innen 13. september, i tråd med Mattilsynet sin vurdering. Lerøy Midt har etter den tid ikke hatt fisk på yttersiden av Frøya.

Utslaktingen gikk ikke helt smertefritt. 

– En utslakting i det omfanget vi gjorde på lokaliteten vil naturlig nok ta litt tid og i den sammenheng ble enkelte fisk skadet under avslutningen av produksjonen på Langskjæra. Dette er selvsagt noe vi ikke ønsker og noe vi sterkt beklager, understreker Nilsen.

Særtilfelle
Samtidig mener han situasjonen i denne regionen har vært et særtilfelle.

– Lerøy Midt har et høyt fokus på forebyggende arbeid mot lakselus, og har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke medikamentelle metoder. Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle, og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet.

Gå grundig gjennom
– De samlede tiltakene fra Lerøy Midt og resten av næringa i regionen skal bidra til at man har kontroll på lusesituasjonen i fremtiden, mener Nilsen.

Lerøy har ikke bestemt seg for om de vil påklage vedtaket om reduksjon av produksjon på lokaliteten.

– Hvorvidt det er grunnlag for reaksjon slik Mattilsynet har varslet, har vi ikke tatt stilling til. Vi vil gå grundig igjennom varselet og gi våre kommentarer og oppklarende faktiske opplysninger, så avventer vi utfallet av Mattilsynets endelige vedtak, sier Stig Nilsen.