De vil bygge Europas største landbaserte oppdrettsanlegg, men nå er kassen tom

Nyheter
0

Likviditetsskvis for milliardsatsing.

Våren 2020 ble det kjent at oppstartselskapet Quality Salmon ville bygge Europas største landbaserte matfiskanlegg, som ville koste mellom 17 og 20 milliarder svenske kroner. Quality Salmon planlegger å produsere 100.000 tonn laks årlig på en industritomt i den vest-svenske kommunen Sotenäs i Bohuslän.

RAS-teknologien til anlegget skal leveres av israelske AquaMaof. Planen var opprinnelig å starte grunnarbeidet i løpet av 2021, med produksjonsstart i 2023. Men det har vært betydelige forsinkelser i disse planene.

Quality Salmon har kunngjort en rekke strategiske intensjonsavtaler, med selskaper som Vattenfall, Sekkingstad, BioMar og Siemens.

Nå melder den svenske Kronofogdemyndigheten at Quality Salmon mangler eiendeler og har milliongjeld.

Blakk
– Det vi har kommet frem til under etterforskningen er at det ikke er eiendeler som Kronofogden kan gjøre om til penger. Verken maskiner, utstyr eller penger på bankkontoer eller lignende, sier Andreas Lindvall Wiktorsson ved det svenske Kronofogdeverket til P4 Väst.

Selskapet har en samlet gjeld på vel 3,2 millioner svenske kroner og ingen eiendeler å inndrive.

– Nå er fremtiden deres i hendene på kreditorene, hvis de ønsker å begjære seg konkurs, sier Andreas Lindvall Wiktorsson.

P4 Väst har ikke lyktes å få tak i styreleder Roy Høiås i Quality Salmon for kommentar til saken.

Overfor iLaks avviser imidlertid Høiås at selskapet er i trøbbel.

– Det er vel en ensidig artikkel uten at vi har vært involvert i den. Regnskapet var levert seint, for det manglet et signatur, sier Høiås.

Skisse av det tenkte anlegget. ILLUSTRASJON: Lighthouse Finance/Quality Salmon

Prosjekt
– Ellers er Quality Salmon et prosjektselskap som vil drive frem et stort prosjekt i Sverige. Det er ingen ansatte og basert på deltakelsen til industripartnernes ressurser og kapital, herunder slakteri- og RAS-leverandør, waste water-produsenten og så videre. De som er med er selskaper som Siemens, Uponor, Vattenfall. Prosjektet har vært drevet som en prosjektorganisasjon, og denne har vært overbelastet. Vi har uheldigvis fått noen betalinger som har gått litt langt, men det bidrar partnerne med nå. Vi har et klart roadmap, så vi forventer å levere søknad i april. Det er planen. Alle industriaprtnerne er involvert i arbeidet, understreker han.

– Vi skulle gjerne vært uten den feilen med de siste betalingene. Det er usynkront med likviditet i prosjektet. Det er allerede brukt 37 millioner kroner i prosjketet, og industripartnerne har investert og kommittert seg til ytterligere 22 millioner kroner prosjektet.

Høiås avviser bestemt dramatikken slik den er fremtstilt i svenske medier.

Fremstilling
– Man har en holdning i Sverige om at når Kronofogden er involvert er det kroken på døren. Slik det blir fremstilt i pressen i Sverige kjenner ikke vi oss igjen i. Alle partnerne jobber for at det økonomiske kommer på plass. Det var en overraskenede vinkling, og ikke noe vi har uttalt oss om før nå. Det er realitetene for oss, bedyrer han.

– Det har vært skeptisk fremstilling i media i Sverige. Mye av det er knyttet til at det er liten forståelse av industrien i Sverige. Det er en ny industri i Sverige så må tas på den kontoen for utdannelse og opplæring. Vi vet fra Norge, innen landbasert, at det er krevende å få på plass alt, sier Høiås.

Han benekter imidlertid ikke at selskapets finansielle stilling har vært fulgt for dårlig opp.

– Alle partnerne har en avtale om å betale inn og dekke kostnadene etterhvert som de kommer. Vi har vært hardt belastet med covid, halve stokken ligger nede med covid, men det har vært for dårlig oppfølging av det finansielle. Og det har vi tatt grep, sier Høiås, før han legger til: – Og så er det ikke riktig beløp heller. Det eksakte beløpet er 1,5 millioner kroner.