De skal bidra i miljøkampen

Nyheter
700

– Vårt mål er først og fremst å bidra til at havbruksnæringen når målet om bærekraftig vekst.

Det sier Terje Sæternes, medgründer og prosjektleder i Rørvik-baserte Anteo. Selskapet utvikler nye teknologiløsninger for smitteforebygging mellom havbruksanlegg og fartøy. I disse dager fullfører selskapet sin første leveranse når brønnbåten «Viknatrans» klargjøres for å imøtekomme nye krav til transport av levende fisk. Den nye brønnbåtforskriften, som trer i kraft ved årsskiftet, krever i korte trekk nytt posisjoneringsutstyr og automatisk registrering av åpning og lukking av bunnventilene.

– Anteo har kommet opp med en løsning som vi tror at vil bli veldig bra, sier Børge Lorentzen, driftssjef i Norsk Fisketransport (NFT). Brønnbåtrederiet eier i dag ni båter, mens fartøy nummer ti leveres i august. Selskapet opererer langs kysten fra Trøndelag til Finnmark, samt i Skottland og har om lag 120 ansatte.

Installasjonsarbeidet om bord på «Viknatrans» er utført av Vik Elektro og Bergen Hydrauliske i samarbeid med Kongsberg Seatex.
– I samarbeid med Anteo har vi en intensjon om å gjøre tilsvarende oppgraderinger på resten av flåten innen fristen, bekrefter Lorentzen.

Brønnbåten «Viknatrans» klargjøres i disse dager for å imøtekomme nye og strengere krav. Foto: Norsk Fisketransport.

Solide partnere
Anteo ble stiftet i november 2012 og består av eiere med solid erfaring innen teknologi, overvåkning og sikkerhet. Sæternes har allerede bygget opp IT-bedriften Moveo, som leverer utvikler, leverer og drifter IT-systemer og teknologiske plattformer til et stort antall oppdrettere langs norskekysten. Medeier Svein Vegard Volden har sin faglige bagasje fra politiet, og jobber i dag som konsulent innen maritim kvalitetssikring. I tillegg er teknologiselskapene NNC og Mobiletech involvert på eiersiden.

Selskapet har også inngått et industrielt partnerskap med Kongsberg Seatex, som er verdensledende innen instrumenterings- og posisjoneringsløsninger. Kongsberg Seatex har blant annet levert Kystverkets AIS-infrastruktur i Norge, og skal i løpet av årene som kommer bidra til en omfattende utbygging av AIS i Norge. Sammen med Anteo utvikler Kongsberg Seatex nå en AIS-løsning som er spesialtilpasset havbruksnæringen.

Nye tjenester
Slik skal Anteo nå sine mål om å bli en komplett tjenestetilbyder av miljø- og sikkerhetstjenester til havbruksnæringen. Målet er å utvikle et internett- og AIS-basert sanntidssystem for overvåkning og vurdering av havbruksrelaterte aktiviteter langs kysten. Sammen med nye risikoreduserende tiltak skal teknologipakken sørge for bedre samhandling og økt sikkerhet i havbruksnæringen.

– Vi er i ferd med å etablere flere tjenester som vil bidra til mer sikker og bærekraftig drift av havbruksanlegg. Det kan for eksempel handle om hvordan vi overvåker og vurderer risikoen for smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy, sier Sæternes.

Nasjonal operasjonssentral for havbruksnæringen
Går det som gründerkvartetten håper, vil Anteo sørge for sømløs og høyteknologisk samhandling mellom fisk, folk og fartøy.
– Vår visjon er å etablere en døgnbemannet nasjonal operasjonssentral i Rørvik, sier styreleder Christian Erichsen.

Og det var nettopp visjonene for fremtidens havbrukstjenester som gjorde at giganten NFT valgte lille Anteo, fremholder Børge Lorentzen.
– Tjenestene som utvikles av Anteo er selvsagt av stor interesse for oss. Det at selskapet kan levere et helhetlig bilde på drift og aktiviteter, strømforhold, sykdomssituasjon og fartøysaktivitet vil gi oss en stor fordel i våre operasjoner, avslutter Lorentzen.