Danish Seafood Association klager inn det norske eksportforbudet for produksjonsfisk til ESA

Nyheter
1036

Danish Seafood Association (tilsvarende Sjømat Norge) mener det er brudd på EØS-avtalen når Norge forbyr eksport av såkalt produksjonsfisk. Nå tar de saken til EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Målet er å få ESA, som sikrer at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen, til å oppheve forbudet av produksjonsfisk. Dermed gjør Danish Seafood Association alvor av truslene om å bringe saken inn for EU.

Klagen kommer i kjølvannet av at fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lovet å ikke fjerne dagens bestemmelse knyttet til eksport av produksjonsfisk. 

Poul Melgaard Jensen. FOTO: Privat

– Vi har fra tid til annen undret oss over den norske bestemmelsen om at produksjonslaksen ikke må eksporteres. Vi har vanskelig for å se begrunnelsen for forbudet, og vi vil derfor gjerne høre om overvåkingsmyndigheten deler vår oppfattelse, sier Poul Melgaard Jensen i Danish Seafood Association til iLaks.

– Et konkurransefortrinn
I klagen skriver Danish Seafood Association de anser forbudet til å være i konflikt med artikkel 12 og 13 i EØS-avtalen. Det heter blant annet at «bestemmelsene (…) skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt som er begrunnet ut fra hensynet til (…) menneskers og dyrs liv og helse.»

Ifølge Danish Seafood Association gir forbudet «norske foredlingsselskap et konkurransefortrinn».

Vil ikke spå utfall
Melgaard Jensen sa tidligere at de vurderte om det skulle opprettes dialog med Europakommisjonens Directorate-General for Trade (DG TRADE), som har ansvaret for EUs regelverk for handel med land utenfor EU.

– EAS er det rette forum. Vi orienterer DG Trade om saken, men jeg mistenker at DG Trade vil la EAS vurdere saken.

Han ønsker ikke å si noe om hva han tror utfallet av saken vil bli.

– Men saken har både et konkurranseaspekt og et handelsaspekt. Danske virksomheter konkurrerer på de varer, som etter korreksjon i Norge, kan selges til EU-landene, avslutter Melgaard Jensen.