Coast-seier i retten: – Har ikke betalt underpris til Blom

Nyheter
0

Eksportfirmaet fikk medhold i retten.

Det var høsten 2020 det ble kjent at det hadde oppstått en betent konflikt mellom de mangeårige forretningspartnerne Coast Seafood og Blom Fiskeoppdrett. Blom Fiskeoppdrett hevdet at måløyeksportøren hadde underbetalt dem systematisk for ørret og laks i seks år.

Saken er ekstra pikant siden Coast er storeier, med en tredjedel av aksjene, i Blom Fiskeoppdrett.

Les også: Full skjæring mellom Coast og Blom – møtes i retten

Mislighold
Partene har møttes i retten flere ganger etter dette. Kjernen i saken er salgsavtalen mellom partene, inngått i 2014, og om Coast har misligholdt denne.

Ifølge salgsavtalen har Blom har forpliktet seg til å selge all sin produksjon til Coast. Blom valgte 14. oktober 2020 å bryte avtalen og stoppet sine leveranser med en mistanke om at Coast skulle ha betalt underpris til Blom for fisken i perioden 2014 til 2020.

«Horda Pioneer», som Blom Fiskeoppdrett er deleier i, ved lokalitet Ljøsøy N i Øygarden kommune. FOTO: Blom Fiskeoppdrett

Dom ble avsagt 4. mars i voldgiftsaken. I dommen, som iLaks har fått innsyn i, fremgår det at Coast Seafood vant saken på alle punkter. Her fremgår det at Coast Seafood har ikke betalt underpris og på den måten misligholdt salgsavtalen.

Blom Fiskeoppdrett pålegges å avslutte «suspensjonen» av salgsavtalen og gjenoppta leveransene av fisk til Coast Seafood under salgsavtalen innen 14 dager fra dommens avsigelse. Blom Fiskeoppdrett dømmes også til å betale Coast Seafood 4.671.000 kroner.

Samarbeide
– Vi er fornøyd med at voldgiftsretten har gitt oss fullt medhold. Retten har konstatert at vi ikke har betalt underpris til Blom Fiskeoppdrett, og bestemt at Blom må etterleve forpliktelsene i salgsavtalen og selge all sin produksjon til oss slik avtalen krever, sier Coast-sjef Sverre Søraa til iLaks.

– Vi ser frem til å legge denne saken bak oss og ønsker å samarbeide med Blom slik at vi begge kan konsentrere oss om å skape verdier for begge parter fremover, legger han til.

Leverer fisk
Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, gir uttrykk for skuffelse etter å ha lest dommen. I en epost til iLaks skriver han følgende:

Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett. FOTO: Elisabeth Nodland

Blom er svært skuffet over utfallet i voldgiftsdommen. Voldgiftsretten presiserer at det ikke kan gis noe entydig svar på om prisingen i enhver transaksjon mellom Blom og Coast har vært markedsmessig, slik salgsavtalen mellom partene krever. Voldgiftsretten holder også åpen muligheten for at det kan ha forekommet uregelmessigheter: «Det kan heller ikke utelukkes at en eventuell mindrepris kan skyldes at Coast ved en eller flere anledninger har misligholdt sin lojalitetsplikt overfor Blom.»  At voldgiftsretten i en slik situasjon velger å gi dom for at pliktene etter salgsavtalen er overholdt, er vanskelig å forstå.

Blom setter derimot pris på at erstatningskravet fra Coast ble redusert med over 75 % og at det ikke ble tilkjent sakskostnader. Det viser at kravene i voldgiftssaken var betydelig overdrevne.

Blom vil selvsagt rette seg etter dommen. Vi har opphevd suspensjonen av salgsavtalen, og leverer fisk til Coast i henhold til avtalens rammer. Vi gjør oppmerksom på at Coast har fått tilbud om å kjøpe all fisken vår i suspensjonsperioden til markedspris, noe de dessverre har avstått fra.

Dette betyr ikke at partene arbeider videre som før i en situasjon der Coast har anlagt 8-9 søksmål mot selskapet, hovedaksjonær Blom Gruppen, samt privatpersonene i Blom familien. At Coast opprettholder alle søksmålene er en dårlig strategi, dersom de ønsker å skape et godt samarbeidsklima og verdier for begge parter fremover som Søraa hevder.