Coast Seafood ber Konkurransetilsynet gripe inn mot Blom Gruppen og Firda Seafood

Nyheter
0

Måløyeksportøren har torsdag bedt Konkurransetilsynet om å gripe inn mot det som Coast mener «høyst sannsynlig er brudd på konkurranselovgivningen i det stadig tettere samarbeidet mellom Blom Gruppen og konkurrenten Firda Seafood».

Blom Gruppen og Firda, heleid av Ola Braanaas, sendte 10. mars ut en felles pressemelding hvor de opplyste at «Firda Seafood Group og Blom Gruppen, som er majoritetseier i Blom Fiskeoppdrett, inngår avtale om eiermessig og driftsmessig samarbeid».

Det spesielle med dette er at Firda er en av Blom Fiskeoppdretts største ørretkonkurrenter, at Coast, som eier 34 prosent av Blom Fiskeoppdrett, måtte lese om avtalen i media, samt at avtalen heller ikke var behandlet i styret i Blom Fiskeoppdrett, hvor Coast er representert.

Les også: Omfattende informasjonsvakuum om eiermessig samarbeid mellom Firda og Blom

Derimot sendte Blom 21. april ut en innkalling til ekstraordinær generalforsamling 5. mai, hvor de vil velge Ola Braanaas og hans advokat Mons Alfred Paulsen inn i styret i Blom Fiskeoppdrett. Paulsen skal være varamedlem i styret.

Gripe inn
Nå er tålmodigheten slutt for Sverre Søraa og Coast Seafood.

– Vi har forsøkt å ha en konstruktiv tilnærming til Bloms gjentatte brudd på aksjonæravtalen og den måten Blom-familien har ødelagt aksjonærverdier i Blom Fiskeoppdrett de siste årene. Når de nå både bryter konkurranseloven og aksjonæravtalen på en gang har vi fått nok. Dette kan ikke få lov å fortsette. Vi ber nå Konkurransetilsynet om å gripe inn og stoppe dette så snart som mulig og vil også forfølge bruddene på aksjonæravtalen rettslig, sier Coast-direktøren til iLaks.

I brevet til Konkurransetilsynet, som iLaks har fått innsyn i, påpeker Coast det de mener er kritikkverdige forhold.

«I sosiale medier har vi sett at Firda Seafood og medlemmer av Blom-familien er på befaringer av lokaliteter og produksjonsområder. Vi kan bare håpe at det her ikke pågår utveksling av konkurransesensitiv informasjon i strid med konkurranseloven.

I dag har Coast Seafood også fått bekreftet av Blom Gruppen at de har formalisert en samarbeidsavtale med Firda, og at denne involverer Blom Fiskeoppdrett. Dette bekrefter bekymringene våre og at Blom Gruppen og Firda ikke har skrinlagt sine planer, men fremdeles legger opp til samarbeid mellom to konkurrerende selskaper.

Videre har Coast Seafood fått beskjed om at Blom Gruppen vil velge inn Ola Braanaas som
styremedlem i Blom Fiskeoppdrett, med Mons Alfred Paulsen som personlig varamedlem. Begge to er knyttet til Firda-konsernet. Braanaas er eier, daglig leder og styreleder i Firda-selskapene. Paulsen er styremedlem i morselskapet og andre selskaper i Firda-konsernet», heter det blant annet i brevet.

Fra venstre: Ola Braanaas, Jakob Blom og Øyvind Blom

Ansvar
– At Braanaas og hans advokat er lansert som styremedlemmer understreker at verken Blom Gruppen eller Firda er bevisst sitt ansvar etter konkurranseloven. Dette er urovekkende når partene samtidig har annonsert et samarbeid som konkurrenter, sier advokat Peter Hammerich, som representerer Coast Seafood i dialogen med Konkurransetilsynet og Blom.

– Det forhold at Firda og Blom har annonsert et samarbeid gjør det også umulig for Braanaas og hans advokat å delta i styrebehandling av enhver avtale om mulig samarbeid mellom partene med hensyn til habilitetsregler. Braanaas kan ikke la seg velge inn i styret til en konkurrent for deretter å behandle samarbeidsavtale med sitt eget selskap, fortsetter Hammerich.

– Videre foreligger en aksjonæravtale mellom Coast og Blom Gruppen som etter Coasts oppfatning forhindrer samarbeid mellom Blom og konkurrenter. Braanaas og hans advokat er således konkurranserettslig, selskapsrettslig og avtalerettslig uegnet som styremedlemmer i Blom Fiskeoppdrett. Konkurransetilsynet vil forhåpentligvis nå følge opp det annonserte samarbeidet mellom Blom Gruppen og Firda og igangsette nødvendige undersøkelser for å avdekke eventuelle lovbrudd. Jeg har ikke opplevd liknende i mine 25 år som forretningsadvokat, sier han.

Markedspris
Coast Seafood gikk inn som eier i Blom Fiskeoppdrett i 2014, og eier nå 34 prosent av aksjene. De resterende 66 prosent av selskapet eies av Blom Gruppen. Konflikten mellom partene begynte i april 2020 da Blom Gruppen forsøkte å kjøpe Coasts eierandel – et tilbud Coast takket nei til.

I oktober fremmet Blom anklager mot Coast for å ha betalt en pris lavere enn markedspris for levert fisk over flere år, og varslet at de vil bryte salgsavtalen mellom selskapene. Siden har Blom Gruppen, ifølge Coast, gjentatte ganger brutt partenes aksjonæravtale, blant annet ved å tilbakeholde informasjon om selskapets drift og gjennom å inngå et samarbeid med Ola Braanaas og Firda, som dessuten trolig er i strid med konkurranseloven.

iLaks har kontaktet Ola Braanaas og Øyvind Blom for kommentar til saken. Ingen av dem har returnert våre henvendelser.