Chile vinner og klimaet taper hvis British Columbia skroter åpne merder

Kommentarer
11755

I det internasjonale laksemarkedet står flere klare for å dekke opp for bortfalt produksjon.

Den sittende statsminister i Canada, Justin Trudeau, og hans liberale parti har programfestet at de vil ha alle oppdrettsanlegg i provisen British Columbia i lukkede merder innen 2025.

Forslaget gjelder ikke hele landets enorme kystlinje, kun vestkysten.

Det er valgkamp i Canada. De liberale ligger hårfint etter de konservative på meningsmålingene.

Klimaavtrykk
Blant dem som applauderer forslaget er Miljøpartiet De Grønne.

Partiet, som surfer på en klimabølge, har også programfestet at oppdrettsnæringen skal gradvis tvinges over i lukkede anlegg.

At dette tiltaket vil øke, ikke redusere, klimaavtrykket i fiskeoppdrett, kommer i andre rekke.

Særlig tydelig vil en se dette i Canada.

Flytter
For oppdretterne i British Columbia tar ikke laksen over i lukkede anlegg. De flytter. Først og fremst til østkysten. Mowi, Grieg og Cermaq er alle i ferd med å etablere seg på den canadiske atlanterhavskysten, som fortsatt tillater åpne merder. Hvorvidt de her makter å kompensere for bortfallet i British Columbia, er foreløpig uvisst.

Men den største vinneren er langreist laks fra Chile.

Den største leverandør til USA-markedet, som sluker unna over 400.000 tonn laks i året, er det latinamerikanske landet som ligger en over 4.000 kilometer lang flytur unna.

Trappe opp
Når Canada nå reduserer sin lakseproduksjon, innebærer det økt etterspørsel etter flybåren laks. Selv om en del av «flyfisken» også vil hentes fra Europa, er det Chile, med sin foredlingsindustri og infrastruktur rettet mot flyfrakt, som er best posisjonert til å dekke opp.

Cermaq og Mowi, som har oppdrettsvirksomhet både i Chile og Canada, kan selvsagt også velge å trappe opp sin produksjon i Chile, hvis forholdene ligger til rette for det. For dem synes det som et mer nærliggende alternativ, enn å begi seg ut på et risikabelt og omfattende prosjekt med å ta fisken fra åpne til lukkede anlegg i British Columbia.