Alger fører til at oppdrettsfisk dør i Nordland og Troms

Nyheter
1274

Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring.

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider, og melder samtidig om at de har kontaktet oppdrettere i de berørte områdene.

Hittil er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innerst i Ofotfjorden i Nordland.

– Vi har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Ved noen lokaliteter er situasjonen vedvarende, skriver Fiskeridirektoratet. 

Oppfordrer oppdrettere til å høyne sin beredskap
Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om.

– Vi oppfordrer aktørene i Nordland og Troms til å høyne sin beredskap og å være ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap må bruke sine beredskapsplaner og innføre tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår, skriver direktoratet og fortsetter:

– For å kunne vurdere fortløpende hvor det er problemer med alger, anbefaler vi oppdretterne å ha kontakt med andre aktører i nærheten og å varsle Fiskeridirektoratet om observasjoner og økt dødelighet.

Har kontaktet Mattilsynet
Fiskeridirektoratet, som er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter, sier de har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt.

Mattilsynet, som har ansvaret for kvelning, har blitt kontaktet.

Fiskeridirektoratet opplyser om at de kommer med oppdatert informasjon om situasjonen fortløpende.