Cermaq kan starte bygging av biogassanlegg i Steigen

Nyheter
2258

Steigen kommune har gitt tillatelse for å begynne med grunnarbeidet.

Det bekrefter Marit Holmvaag Hansen, leder for settefiskproduksjon i Cermaq, overfor iLaks.

Cermaq skal lage biogass av slamavfallet fra smoltproduksjonen ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen. 

Holmvaag Hansen sier det ikke bare er Cermaq som ser potensialet i den nye teknologien.

– Vi har opplevd mye interesse fra ulike aktører etter dette ble kjent i media, og det er tydelig at det er mye interesse for denne teknologien.

Tidligere uttalte hun i en pressemelding: «Dersom vi lykkes med dette, ser vi et betydelig potensial for bruk av løsningen både internt i Cermaq, men også i hele bransjen. Ikke bare blir vi kvitt slammet på en måte som er bra for miljøet, vi kan utnytte slammet som energi i eget anlegg.»

Ifølge Holmvaag Hansen skal anlegget stå ferdig i april 2018. Fra produksjonen av laksesmolt ved Cermaqs settefiskanlegg på Forsan vil det årlig genereres cirka 160 tonn slam.