Camanchaca vil hente inntil 55 millioner dollar før Oslo-notering

Nyheter
1772

Morselskapet selger seg ned til mellom 67 og 70 prosent eierskap i Salmones Camanchaca.

Det har i noen måneder vært kjent at Salmones Camanchaca, datterselskap av det chilenske fiskeri- og oppdrettskonglomeratet Camanchaca, vil søke notering ved Oslo Børs. Fredag morgen offentliggjør Camanchaca sine planer om å gjøre et nedsalg og en følgende emisjon på 50-55 millioner dollar i forbindelse med børsnoteringen.

– Denne emisjonen er et viktig skritt fremover for Salmones Camanchaca og dets forpliktelse til effektivt å utnytte sine evner og vekstmuligheter, for fortsatt å være en ledende bærekraftig lakseoppdretter i de globale markedene, til glede for forbrukere, samarbeidspartnere, ansatte og aksjonærer, kommenterer Ricardo García Holtz, styreleder i Salmones Camanchaca.

Nedsalg
Holdingselskapet Compañìa Pesquera Camanchaca har til hensikt å redusere sitt eierskap i selskapet gjennom et sekundært salg av aksjer i emisjonen, men vil forbli en betydelig aksjonær som eier mellom 67-70 prosent av selskapet etter børsnoteringen. I tillegg til sekundærsalget har selskapet som mål å gjennomføre tilbud om nye aksjer på cirka 50-55 millioner for å finansiere de organiske vekstmulighetene.

Salmones Camanchaca har utviklet en fullt integrert verdikjede, fra avl til levering av foredlede lakseprodukter. USA, Russland, Brasil, Mexico og Japan er de største markeder.

Santiagoselskapet slaktet 34.200 tonn atlantisk laks i 2017, mens et 33,3 prosent eid ørret-joint venture høstet 15.000 tonn ørret i samme periode. Camanchaca har avvikende regnskapsår, og omsetning og EBITDA (før verdijustering av biomasse) for de siste tolv månedene som slutttet september 2017, var henholdsvis 190 millioner og 63 millioner dollar.

Investeringsplan
I løpet av 2017 hadde Salmones Camanchaca 18 aktive lokaliteter spredt over region X og XI i Chile, som forventes å øke til 24 i de neste årene når tidligere utleide lokaliteter returneres til selskapet. Denne muligheten til å lagre fisk på de tidligere utleide områdene gir selskapet en unik vekstposisjon under det nye chilenske regelverket – uten å øke den samlede chilenske produksjonen, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Basert på biomasse stående i sjøen, forventer selskapet å høste 53.800 tonn (inkludert andel av ørret joint venture) i 2018. Selskapet driver to slakteri og en foredlingsfabrikk, og har satt i gang en investeringsplan som omfatter utvidelse av RAS-klekkeri, investeringer i nye sjølokaliteter og større merder.

Tilrettelegger for børsnoteringen er DNB Markets, støttet av LarrainVial, Nordea Markets og Pareto Securities.