Bygger gigantisk settefiskanlegg i Tranøy

Nyheter
2528

SalMar bygger nå et nytt settefiskanlegg i Gjøvika i Tranøy på Senja, som er kostnadsberegnet til 500 millioner kroner.

– Når anlegget står ferdig om cirka halvannet år vil dette bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg, sier en stolt Ørjan Jensen, daglig leder i SalMar Nord i en pressemelding.

I dag legges grunnsteinen for settefiskanlegget, og det er ordfører i Tranøy, Odd Arne Andreassen, som får det ærefulle oppdraget.

Fotavtrykk
–  SalMar er svært godt fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med kommunen i prosessen for å planlegge dette anlegget, og Tranøy kommune har vært – og er – en god tilrettelegger for oss. Det er derfor naturlig for å invitere ordføreren til å legge ned grunnsteinen, sier Ørjan Jensen.

– SalMar er opptatt av et tydelig lokalt og regionalt fotavtrykk av denne satsingen, og pr nå er det inngått kontrakter med lokale og regionale leverandører på mellom 120–150 millioner kroner. Når alle kontrakter er ferdig-forhandlet kan dette beløpet komme opp mot hele 200 millioner kroner, sier Jensen.

SalMar Nord AS er den største havbruksaktøren i Troms og Finnmark med i alt 32 oppdrettskonsesjoner. Det nye anlegget i Gjøvika har kapasitet til å produsere 15-20 millioner smolt pr år, og anlegget utformes slik at det også har potensiale for ytterligere utvidelse. SalMar legger vekt på å være fremst på utvikling i næringen.

Bruttoareal på bygningsmassen er 14.360 kvadratmeter. For å gi en illustrasjon på størrelsen av anlegget så kan det nevnes at bygningsmassen tilsvarer størrelsen på to fotballbaner, og hele fyllingen tilsvarer størrelsen til fire fotballbaner. I tillegg skal det bygges ny kai til anlegget.

Nyansettelser
– Når anlegget er på plass har vi i tillegg behov for ti nye ansatte, og vi kommer til å starte rekrutteringen av disse i løpet av 2015. Dette kommer til å være svært spennende og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Jensen.

– Produksjonen skal skje i ferskvann. I tillegg vil det være mulig å bruke sjøvann i de største avdelingene. Vannforbruk ved normal drift vil være ca to kubikkmeter pr minutt for å produsere 15 millioner smolt pr år. Tidligere brukte vi åtte kubikkmeter pr minutt for å produsere 1,6 mill smolt pr år. I det nye anlegget sirkulerer cirka 400 m3 vann pr minutt under full drift. Dette viser en stor utvikling innen satsing på ny teknologi innen resirkulering.

– Anlegget vil produsere smolt tilpasset forhold i nord, og SalMar vil være selvforsynt med egen smolt. I tillegg unngår vi lange smolt-transporter.

SalMar Nord AS er SalMar ASA sitt selskap i Nord Norge, med forretningsadresse Tranøy og hovedkontor på Finnsnes. Matproduksjon foregår i åtte kommuner i Troms og Finnmark. Selskapet har 32 heleide konsesjoner, og er største havbruksaktør i Troms og Finnmark.

Fakta om nyanlegget i Gjøvika:

–          17.000 m3 med karvolum fordelt på 48 kar

–          Ca 14.000 meter med rør og ca 40.000 meter med kabel

–          Installert effekt strøm ca 3,5 mW