Bygger desinfiseringsflåte for oppdrettsbåter på Hitra – skal hindre smitte mellom anlegg

Nyheter
1152

Ålesundfirmaet Defloat etablerer seg på Kjerringvåg på Hitra. 

Det skriver Hitra-Frøya.

Defloat starter i disse dager bygging av en flåte for desinfeksjon av båter som brukes i oppdrettsnæringen. Flåten skal ligge i havna på Kjerringvåg på Dolmøya i Hitra kommune, der de leier plass fra Lerow.

Ifølge Øystein Fond Vaage har Defloat patentert et desinfiseringssystem for båter og utstyr, som benytter ozon som desinfiseringsmiddel i sirkulert sjøvann.

– Ozon er veldig oksiderende og bryter rett og slett ned celleveggen på virus, bakterier og andre organismer som kan smitte laksen. Det tar også livet av annen groe på båten. Desinfisering av oppdrettsbåter er nødvendig for å hindre smitte fra anlegg til anlegg, forteller Fond Vaage, som planlegger å ta i mot den første båten for desinfisering i slutten av april.

Miljøvennlig
Vanligvis slippsettes båtene når de skal desinfiseres før de kan gå fra en smittesone til en annen, og det brukes ulike kjemikalier for å ta livet av virus og bakterier. Ifølge Defloat slipper man begge deler ved å bruke deres desinfiserings-flåte.

– Nå kan båten kjøre inn i flåten, der den blir liggende i rundt tre timer i et lukket basseng samtidig som det produseres ozon som pumpes i vannet. Ozon er ustabilt oksygen som etter 10 til 20 minutter går tilbake til vanlig oksygen igjen, så det er veldig miljøvennlig, sier Fond Vaage.

Firmaet har fra før en desinfiseringsflåte ved Ålesund som har vært i drift et par år.

Tilbyr flere tjenester
I tillegg planlegger Defloat å kunne tilby verkstedstjenester i samarbeid med Lerow, og på sikt bunkers og avfallshåndtering for oppdrettsnæringen.

– Vi prøver å lage et slags kystsenter, der vi samler mest mulig tjenester for oppdrettsnæringen på én plass, sier Fond Vaage.