Bunnlinjen til Erko Seafood krympet med nesten 100 millioner kroner

Nyheter
1070

Krevende fjorår for datterselskapet av Haugland Gruppen.

Erko Seafood har hovedkontor i Bergen, men drifter på ti konsesjoner i Jondal, Sveio, Øygarden,Masfjorden, Solund og Hyllestad kommuner. Oppdretteren selger i hovedsak til norske fiskeeksportører, som selskapet har handlet med i mange år.

I årsregnskapet for 2019, som iLaks har hentet inn, går det fram at selskapet solgte 10.698 tonn fisk i 2019, mot 9.180 tonn i 2018.

Styret melder i sin årsberetning om en kjempesmell på bunnlinjen sammenliknet med 2018.

– Selskapet har i 2019 et overskudd på 22,1 millioner kroner etter skatt mot et overskudd på 120,3 millioner kroner etter skatt i 2018. Endringen skyldes i hovedsak høyere produksjonskostnader, skriver styret.

Overskuddet på 22,1 millioner kroner er avsatt til egenkapital. Egenkapitalandelen var på 39,9 prosent ved utløpet av 2019, mot 38 prosent i 2018.

Om koronapandemien skriver styret i sin årsberetning:

– Fra mars er den generelle situasjonen i Skandinavia påvirket av koronasmitten og de restriksjoner som myndighetene har innført. Styret og ledelsen følger situasjonen tett og iverksetter fortløpende nødvendige tiltalt, med sikte på å i størst mulig grad begrense negative økonomiske konsekvenser for selskapet og konsernet. Driften er påvirket gjennom redusert aktivitet, men styret forventer ikke at det på lengre sikt vil ha effekt på driften.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder Leif Rune Pedersen.