Bulandet Miljøfisk får 23 mill. i tilskudd: – Unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn

Nyheter
3183

Bulandet Miljøfisk har fått innvilget søknad om 20 millioner kroner i innovasjonslån og 23 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Bulandet Miljøfisk fikk i 2017 tildelt fem landbaserte konsesjoner for laks og ørret i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Nå er en ny milepæl nådd.

– Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier styreleder Hans Haddal.

Fakta

Bulandet Miljøfisk:
  • Stiftet i 2015 av Oddmund Storesund, Ola Sveen og Anne Margrethe Grepstad
  • Har som visjon å realisere Bulandet-modellen for landbasert oppdrett
  • Søkte fem landbaserte konsesjoner for lokaliteten Gjørøy N. i juli 2016
  • Tildelt fem landbaserte konsesjoner for lokaliteten Gjørøy N. i august 2017
  • Tatt opp som Inkubatorbedrift i Aksello i Florø i 2018
  • Samarbeider med Akvahub, NORCE og UiB om Forsking og Utvikling

Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet. Styrelederen påpeker at både selskapet og prosjektet står på skuldrene til et bredt kompetansemiljø innen akvakultur.

– Vestlandet er i ferd med å utvikle et godt økosystem innen marin innovasjon. Vi har fått fantastisk hjelp både fra Aksello i Florø, hvor vi er tilknyttet som inkubatorbedrift, og fra Vis Innovasjon på Marineholmen Bergen. Akvahub i Leirvik i Sogn er ansvarlig for prosjektering og FoU-arbeid, og vil ha et tett samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE i pilotperioden, sier Haddal.

I pilotprosjektet skal det utføres omfattende forskning- og utviklingsarbeid med mål om å dokumentere miljøeffekten til Bulandet-modellen. I piloten skal man i tillegg til effekt på lakselus, se på blant annet semi-intensiv resirkulering av sjø uten bruk av biofilter, og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (hjertesprekk) og andre hjertelidelser.

– Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Gründere Hans Haddal (venstre), Oddmund Storesund (i midten), og grunneier Ann-Margrethe Grepstad på tomten. FOTO: Bulandet Miljøfisk