Grønt lys for fem matfiskkonsesjoner på Bulandet

Nyheter
3605

Bulandet Miljøfisk ha i dag fått tildelt fem landbaserte konsesjoner for laks og aure i Askvoll kommune. Selskapet har videre fått utslippstillatelse med en produksjonsramme på 5.500 tonn i året.

Dette er en merkedag både for Bulandet og for initiativtakerne i prosjektet.

– Vi takker for den tilliten som er vist oss ved denne konsesjonstildelingen. Det neste vi nå må få til er et skikkelig informasjonsmøte i Bulandet. Vi gleder oss til å dele nyheten og planene med alle som bor her ute, sier daglig leder Oddmund Storesund og prosjektleder Ola Sveen.

Bulandet Miljøfisk er eid av Oddmund Storesund, Ola Sveen og Anne Margrethe Grepstad, Hans Haddal og Victor Hellesen jr.

Ola Sveen

Landbasert akvakultur etter Bulandet-modellen er basert på gjennomstrømming av rent sjøvann. Selve systemet blir bygget ned i grunnen under havnivå. Bulandet Miljøfisk har brukt erfaringer fra både matfisk- og settefiskanlegg for å utvikle et innovativt system for landbasert akvakultur.

Utbyggingen av anlegget vil starte opp så snart den nødvendige finansieringsplanen er på plass. Selve utbyggingsperioden vil ta cirka åtte måneder. Etter dette vil produksjonen i anlegget bli bygget opp over tre år.

Fullt utbygget vil Bulandet Miljøfisk skape 8-10 kompetansearbeidsplasser i Bulandet i Sogn og Fjordane.