Brødreduo bak Tytlandsvik Aqua vil investere 800 millioner kroner i et nytt gigantisk postsmoltanlegg

Nyheter
2130

Mens det jobbes på spreng for å bygge Tytlandsvik Aquas nye postsmoltanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland, er brødrene Nils og Roger Viga i full gang med sitt neste prosjekt.

Det nye prosjektet, Årdal Aqua, er et postsmoltanlegg til 800 millioner kroner i Årdal i Rogaland. Bak prosjektet står selskapet Vest Havbruk, der Fister Smolt og familien Viga er eiere sammen med Lars André Frønsdal og Even Søfteland.

Ifølge avisen Strandbuen er planlagt byggestart 2021, og anlegget skal stå klart året etter. Halvparten av postsmolten skal settes ut i sjø når den har en vekt på 1.000 gram, resten når den er på 2.000 gram. Årlig produksjonskapasitet blir på 15.000 tonn når alle byggetrinn er gjennomført.

Til sammenlikning vil Tytlandsvik Aquas postsmoltanlegg, der også Vest Havbruk er involvert, ha en produksjonskapasitet på 9.000 tonn når det er fullt utbygd. 

Det er også planlagt et biogassanlegg og en dypvannskai i tilknytning til anlegget.

Tytlandsvik Aqua har avtaler om levering av postsmolt til Bremnes Seashore og Grieg Seafood. Oppdretterene har også eierandeler i anlegget. Hvem som blir kundene for Årdal Aqua, er foreløpig ikke klart.

– Vi må først få på plass konsesjonen, sier Nils Viga, daglig leder og styreleder i Årdal Aqua.