Nytt ILA-funn ved Geiterøya – nå har de 14 dager på seg

Nyheter
1855

Da Mattilsynets hovedkontor nylig var i ferd med å avslutte klagebehandlingen i Geiterøya-saken, ble de gjort kjent med at det var gjort virusfunn i tre nye merder.

Saken har pågått siden mars, da det opprinnelig ble gjort ILA-funn i en merd ved Isqueen-lokaliteten Geiterøya. Selskapet slaktet umiddelbart ut fisken i merden, men senere vedtok regionen at oppdretteren også måtte slakte ut eller destruere fisken også i de resterende sju merdene.

Fisken i én av merdene ble slaktet ut i relativt kjapt, da den allerede hadde nådd slakteklar størrelse.

Regionens vedtak ble klaget inn til Mattilsynets hovedkontor for endelig avgjørelse, og denne foreligger nå:

Enten slakter de ut all fisken i de resterende merdene innen 24. mai, eller så kan de vente seg dagmulkter i en størrelsesorden på flere hundre tusen kroner for hver dag som går uten at de retter seg etter vedtaket.

Fire merder uten slaktbar størrelse
Allerede har én merd blitt tømt, mens ytterligere én har blitt slaktet ut. Igjen står seks merder med fisk av variabel størrelse. Så sent som 31. mars skal siste tilgjengelige informasjon ha tilsagt at flere av merdene inneholdt fisk som ikke var av tilstrekkelig størrelse til å kunne slaktes.

«Mattilsynet legger til grunn at fisken i merd 4, 5, 6 og 7 ikke har slaktbar størrelse nå. Mattilsynet ser at Nordlaks Produkter AS har gitt tilsvarende vurdering til Isqueen AS. Det betyr at fisken ikke kan slaktes for omsetning nå, og avlivning og destruksjon vil være det eneste alternativet for å få tømt disse merdene i lang tid før fisken når slaktbar størrelse, forutsatt normal produksjon,» skriver Mattilsynet region nord i vedtaket som ble fattet 31. mars.

Gir ikke detaljer om størrelsene
Seniorrådgiver ved Mattilsynets hovedkontor, Magnhild Daltveit, vil ikke gå inn på hvor stor fisken er per i dag. Hun bekrefter imidlertid at den er av variabel størrelse.

Den nye fristen for tømming av lokaliteten innebærer dog utvilsomt at fisken har rukket å vokse seg større enn hva som var tilfelle i slutten av mars.

– Hovedkontoret har vedtatt å opprettholde vedtaket om at anlegget skal tømmes for fisk. Mattilsynet har gitt utsatt iverksettelse i påvente av behandlingen av klagesaken, sier Daltveit.

– Av den grunn har virksomhetene fått utsatt fristen for gjennomførelse av vedtaket, i henhold til den tiden som ble brukt til å behandle klagen.

Nytt ILA-funn
Samtidig har Mattilsynet blitt gjort kjent med at det har oppstått mistanke om ILA-funn i tre nye merder ved lokaliteten. Dette innebærer at disse tre merdene kanskje «fritas» dagmulktvedtaket, og at det opprinnelige beløpsgrunnlaget justeres dertil.

Opprinnelig hadde regionkontoret vedtatt et dagmulktbeløp på 393 277 kroner for Isqueen, og 192 178 kroner for Pharmaq, som altså eier fisken i merd seks og sju.

Sammen med Isqueen har de lenge forsøkt å argumentere for at store deler av den resterende fisken ved lokaliteten har vært vaksinert med en av deres nyutviklede vaksiner. Dette skal ha betydd at situasjonen ved Geiterøya ville utgjøre en unik mulighet til å teste effekten av denne.

Får konsekvenser
Samtidig har de ment at påvisningen av ILA ved en merd ikke nødvendigvis ville bety at ILA skulle forekomme i andre merder ved anlegget.

Dette har både Mattilsynets regionkontor og hovedkontor vært uenig i, og selv om hovedkontoret i sluttfasen av klagebehandlingen ble gjort oppmerksom på at det hadde oppstått mistanke om ILA ved tre nye merder ved Geiterøya, skal ikke dette ha hatt noe betydning for behandlingen.

Likevel får det nå konsekvenser for dagmulktspørsmålet, og kan også få betydning for fristen for tømming av de tre aktuelle merdene.

– Vurderingssak
I tilfeller hvor mistanke om ILA oppstår i forbindelse med enkelmerder på en lokalitet som allerede har fått diagnostisert ILA fra tidligere, går det i henhold til bekjempelsesplanen for ILA automatikk i at fisken i disse skal slaktes ut med umiddelbar virkning.

– Hvor lang tid dette innebærer avhenger jo så klart av hva som er fysisk mulig, og også risikoforhold for spredning til andre anlegg må vurderes. I dette konkrete tilfellet har jeg forstått det slik at regionen har kommet fram til at 14 dager er en rimelig frist for tømming av de tre aktuelle merdene ved Geiterøya, sier Daltveit.