Bjørøya planlegger et landbasert matfiskanlegg for laks

Nyheter
1591

En henvendelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslører at Bjørøya ønsker å bygge et nytt landbasert oppdrettsanlegg, der det blant annet skal produseres matfisk av laks.

I en e-post fra Aqua Kompetanse til NVE, som iLaks har fått innsyn i, går det fram at oppdretteren Bjørøya ønsker å bygge et landbasert anlegg for både postsmolt og matfisk av laks.

«I forbindelse med søknad for landbasert akvakulturanlegg der det kun benyttes sjøvann, ønsker vår kunde en bekreftelse fra NVE på at tiltaket ikke faller innenfor krav om konsesjonsbehandling. Denne forespørselen bunner i et krav i fiskeridirektoratets søknadskjema», skriver Aqua Kompetanse i e-posten til NVE.

Anlegget skal ligge ved Litløya i Flatanger kommune. I en konseptskisse, som Aqua Kompetanse har lagt ved til NVE, vises det en postsmoltmodul med 4×20 meter kar. I tillegg er det opplyst at det skal bygges fire matfiskmoduler, hver med 4×23 meter kar.  

Per Anton Løfsnæs, som nylig tok over på nytt som daglig leder i Bjørøya, er ikke videre snakkesalig om planene.

«På dette tidspunkt har jeg ingen kommentar ift. søknad om landbasert», skriver han i en SMS til iLaks.

I dag driver Bjørøya matfiskoppdrett av laks i tett samarbeid med Midt-Norsk Havbruk på sjølokaliteter i kommunene Flatanger, Osen, Åfjord, Nærøysund og Leka.

I fjor forsterket de to selskapene det formelle partnerskapet til også å omfatte produksjon av settefisk da Bjørøya gikk inn i tidligere MNH-eide Osan Settefisk.