BioMar må ut med 23 millioner kroner etter at patentkrangel endte i retten

Nyheter
1377

Dommen fra rettssaken mellom STIM og BioMar er klar.

I oktober skrev iLaks at en patentkrangel mellom STIM og BioMar hadde havnet i Oslo tingrett. STIM saksøkte BioMar fordi de mente sistnevntes produkt «Intro Tuning» brøt med SuperSmolt-patentene NO325534 (heretter 534-patentet) og NO/EP 3197290 (heretter 290-patentet) til STIM.

STIM mente også at det hadde vært en krenkelse av markedsføringsloven fra BioMars side fordi «Intro Tuning» var kommet på markedet ved en krenkelse av STIMs patent, og ved henvisning til at produktet tilsvarte STIMS produkter.

BioMar på sin side avviste alle krav, og mente patentene burde kjennes ugyldige. I tillegg var BioMar uenig i at det forelå en overtredelse av markedsføringsloven.

Mer om bakgrunnen for rettsssaken, inkludert de to patentene, kan du lese om her.

Millionerstatning
Rettssaken gikk over ti dager, og ble avsluttet 23. oktober. Nå er dommen, som er på 58 sider, klar.

Oslo tingrett har avvist at patentene til STIM må kjennes ugyldige. I forbindelse med 534-patentet må BioMar ut med nærmere 1,8 millioner kroner i sakskostnader til Marical, som er er innehaver av patentet. Ifølge dommen er det imidlertid enighet om at STIM er berettiget til å håndheve rettighetene til begge SuperSmolt-patentene.

Når det gjelder saken mellom STIM og BioMar, har den bestått av flere krav i tillegg til ugyldighetsspørsmålet av 290-patentet, der STIM altså har vunnet fullt ut. BioMar er dømt til å betale STIM ti millioner kroner i erstatning for inngrep i 290-patentet.

BioMar er videre frifunnet for krav om forbud og erstatning/vederlag med grunnlag i inngrepskravet i 534-patentet.

Avslutningsvis er retten enig med STIM i kravet om økonomisk kompensasjon etter markedsføringsloven, og for dette dømmes BioMar til å betale 6,5 millioner kroner til STIM.

«Etter rettens syn har STIM fått medhold i alle de vesentlige spørsmål, med unntak av spørsmålet om middelbart patentinngrep og kravene som følger av det. Dette har imidlertid vært et vanskelig spørsmål og retten har vært i tvil om resultatet. Det bemerkes at dette er et spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet av domstolene. STIM har derfor hatt god grunn til å få prøvd spørsmålet. I denne sammenheng vises det også til at retten har tilkjent erstatning etter et annet grunnlag, det vil si markedsføringsloven. Etter rettens syn er det BioMars handlemåte som har forårsaket at saken har kommet for domstolen. Det har også vært vanskelig for STIM å få ut nødvendig informasjon fra Biomar om hva selskapet har gjort», heter det blant annet i dommen.

– Et tydelig signal
STIM-sjef Jim-Roger Nordly ønsket ikke å uttale seg til iLaks i forkant av rettssaken. Nå sier han følgende i en pressemelding:

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å ha vunnet fram på alle de viktigste punktene i saken. Det er en godt gjennomarbeidet dom, som uttrykkelig slår fast innovasjonsverdien både i det originale SuperSmolt-patentet og FeedOnly-patentet.

Nordly sier videre at:

– Dommen er viktig for en næring hvor innovasjonsbehovet er enormt. Vi er et relativt lite selskap, men bruker selv likevel titalls millioner kroner hvert år på forskning og utvikling. Tingrettens vurderinger gir motivasjon for alle som satser på utvikling av nye produkter og metoder som kan bringe næringen videre. Den er et tydelig signal på at det ikke er greit å snylte på andre, eller rett frem kopiere det andre utvikler.

Ifølge STIM er ikke prosessen rundt STIMs SuperSmolt-patenter ferdig.

– EPO har til behandling søknader som vil utvide FeedOnly-patentet ytterligere. Ettersom søknadene er publiserte i Norge vil de ved en godkjenning få tilbakevirkende kraft, skriver selskapet i pressemeldingen.

BioMar Norges administrerende direktør Håvard Jørgensen sier til iLaks at selskapet nå vil gjennomgå dommen, og vurdere om den skal ankes.