Biologiske utfordringer og prisfall dempet SalMar-resultatet

Nyheter
791

SalMar leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 939,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt-Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe og fortsetter:

– SalMar ser alltid etter muligheter for å bedre operasjonell drift. For å styrke selskapets satsing på havbasert oppdrett har SalMar derfor etablert SalMar Ocean, hvor alle konsernets aktiviteter innen dette området samles. Vi ser et betydelig potensial innen havbasert lakseoppdrett og ved å gjøre dette ønsker vi å forsterke vår ledende posisjon både med hensyn til teknologisk utvikling og biologisk produksjon. Dette vil bidra til en fortsatt bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring i årene fremover.

Tidligere konsernsjef Olav-Andreas Ervik leder satsingen til SalMar Ocean.

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før. Slaktevolumet endte på 35.800 tonn, ned 300 tonn fra samme periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge, skriver selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Segment Midt-Norge leverer ett tilfredsstillende resultat. Det ble i hovedsak slaktet fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner. For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus i Midt-Norge, valgte SalMar å starte slaktingen av fisk satt i sjøen høsten 2018 tidligere enn planlagt mot slutten av perioden. Dette ga negativ påvirkning på kostnader, snittvekt og oppnådd pris i kvartalet. Av samme årsak forventes det også noe høyere kostnader og noe lavere volum for regionen i fjerde kvartal.

Kostnadsutviklingen i segment Nord-Norge har de siste kvartalene vært svært skuffende, og resultatet i tredje kvartal er meget svakt. Dette skyldes i hovedsak biologiske utfordringer hvor sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, noe som har påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning. Lokalitetene med biologiske utfordringer var ved utgangen av tredje kvartal tømt og SalMar forventer et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal hvor man vil slakte fra lokaliteter som har vist bedre biologiske prestasjoner og en bedre kostnadsutvikling enn slaktelokalitetene i tredje kvartal.

Arnarlax leverer nok et positivt resultat hvor høy snittvekt på slaktet fisk har gitt god prisoppnåelse samtidig som produksjonskostnadene har vært på samme nivå som tidligere i år. Målt mot fjoråret er det imidlertid en kraftig forbedring som følge av bedre biologiske prestasjoner og bedre drift. Arnarlax forventer både kost og volum på samme nivå i fjerde kvartal som i dette kvartalet.

Segment Salg og prosessering fikk et positivt driftsresultat på 102,3 millioner kroner i tredje kvartal. God disponering av salg og effektiv drift har gitt gode resultater i en periode med fallende priser. Samtidig har lavere priser gitt høyere marginer på fastpriskontrakter. SalMar har per 13. november sikret 20 prosent av det planlagte salgsvolumet i fjerde kvartal på faste kontrakter.

For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt sju prosent, og fire prosent vekst i 2020. Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 145.000 tonn i Norge og 10.000 tonn på Island i 2019. For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152.000 tonn og 10.000 tonn på Island.