Bekrefter ILA ved Ellingsen-lokalitet

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Stabben i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke.  

Ellingsen Seafood varslet Mattilsynet 16. juli om ILA-mistanke. Den 23. juli tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Vi er veldig overrasket over den mistanken vi har fått i eget anlegg. Det er ingen anlegg rundt som er smittet, og det her er påvisning på egen smolt. Vi har kun hatt ILA én gang tidligere, for svært lenge siden. Den gang var det smitte rundt oss. Så jeg er overrasket at vi har fått det nå på egen fisk, uttalte daglig leder Line Ellingsen til iLaks etter ILA-mistanken i forrige uke.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. juli på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk starter snarlig. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet har tidligere idag også bekreftet ILA-påvisning på Kleiva Fiskefarms lokalitet Kasteberget i Ibestad, en kort båttur unna Tjeldsund.

Kart: Barentswatch