Begjærer nytt rettsmøte i Hav Line-saken

Nyheter
724

Nærings- og fiskeridepartementet bestrider Hav Line-kjennelse.

Det skriver departementet i en pressemelding.

Bergen tingrett besluttet i januar en midlertidig forføyning mot Nærings- og fiskeridepartementet. Retten mente departementet tolket loven feil, og at Hav Line har rett til å frakte såkalt produksjonsfisk til Danmark.

– Viktig for omdømmet
– Vi ble overrasket over at saken ble avgjort uten at departementet fikk legge frem sin side av saken. Vi er svært opptatt av at kvaliteten på sjømaten er høy, og at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet. Vi fastholder at denne forskriften stiller krav til at produksjonsfisk må sorteres i Norge, og bestrider derfor tingrettens kjennelse, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Kvalitetsforskriften må slik sorteres og feilrettes før den fraktes ut fra Norge. Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

Behandler klagene
Bakgrunnen for saken er at Nærings- og fiskeridepartementet 3. desember i fjor fattet vedtak om at Hav Lines slaktebåt «Norwegian Gannet», er bundet av kravet om innenlands sortering og feilretting av fisk. Vedtaket er i henhold til fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Hav Line ba om dispensasjon, men departementet avslo selskapets søknad. Hav Line begjærte deretter midlertidig forføyning mot departementet, og fikk medhold i tingretten.

Hav Line har påklaget vedtakene fra departementet til Kongen i statsråd. Disse behandles nå på vanlig måte etter forvaltningsloven.