Bedriftseier retter sterke anklager mot tidligere daglig leder: – Planen var å knekke meg, og deretter ta over Namdal Plast

Nyheter
1530

Bitter strid mellom eier i utstyrsleverandøren Namdal Plast, Per Herlof Sellæg, og tidligere daglig leder Tom Lerberg.

Lerberg ble hentet inn som ny daglig leder i bedriften i mai i 2019 etter at Per Herlof Sellæg og datteren kjøpte opp konkursboet fra gamle Namdal Plast året før. Dette var andre gangen selskapet gikk konkurs.

Lerberg, som bor i Polen, er kanskje er mest kjent for at han i april i 2018 meldte oppbudsbegjæring for Norse Production etter en bitter konflikt med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), der han ga fagforbundet skylden for konkursen.

Noen måneder senere, i september i fjor, ble Lerberg intervjuet av iLaks. Her forklarte han hvordan han vil unngå at Namdal Plast havnet i økonomisk trøbbel igjen. Han snakket om erfaring med omstilling og effektivisering, og hvordan Namdal Plast skulle «til behandling» på disse områdene.

– Eierne hadde ikke midler eller lyst til å investere
To måneder senere, den 4. november i fjor, stod det i Brønnøysundregistrene at Lerberg hadde fratrådt som daglig leder i bedriften. Eier Per Herlof Sellæg tok over stillingen.

Så hva skjedde? Hvorfor sluttet Lerberg som daglig leder i Namdal Plast bare få måneder etter han startet?

KART: Google

iLaks sender en epost til Lerbergs gamle e-postadresse i Namdal Plast fordi han ikke står oppført med et norsk telefonnummer. Det er ikke Lerberg selv som svarer, men en annen person. På spørsmål om hvorfor denne personen bruker Lerbergs gamle adresse, kommer det kort tid etter en ny e-post – denne gang signert av Lerberg selv.

– Det er ikke jeg som har svart på din e-post, sier Lerberg på telefon etter at iLaks har fått tak i hans polske telefonnummer.

Kort tid etter det igjen mottar vi en ny e-post fra den samme personen i Namdal Plast,  denne gangen fra sin egen e-postadresse. Denne personen henviser oss til Per Herlof Sellæg. Mer om det senere.

På spørsmål om hvorfor han sluttet i Namdal Plast, svarer Lerberg:

– Vi mistet store deler av porteføljen da vi ikke fikk på plass NS 9416-godkjenning (forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg), sier Lerberg.

Disse sertifiseringskravene kan være svært ressurskrevende, og Lerberg hadde tidligere uttalt at hvis bedriften var i stand til å oppfylle disse, ville det bety økt oppdragsmengde for Namdal Plast.

Men da godkjenning aldri kom på plass mistet Namdal Plast 70 prosent av oppdragsmengden, ifølge Lerberg. Han sier det ville kreve store investeringer for å få på plass sertifiseringen.

– Eierne hadde ikke midler eller lyst til å investere, og da forsvant rett og slett kundene en etter en, sier Lerberg.

Han forteller videre at 2019 startet bra for Namdal Plast, men at det etter hvert «buttet kraftig i mot».

– Andre halvår var ikke bra. Likviditeten var ekstremt presset, lønninger ble ikke betalt, hevder Lerberg.

Det er ikke tilgjengelige regnskapstall for Namdal Plast i 2019. I 2018 omsatte selskapet for 900.000 kroner og hadde et resultat på minus 96.000 kroner. Egenkapitalen var tapt, og gjelden på 788.000 kroner.

–  Inntrykket mitt i starten var at det var en grei kontantstrøm, men jeg kjente ikke til den alvorlige situasjonen da jeg tok over ansvaret. Det fant jeg ut da jeg gjorde mine egne undersøkelser, sier Lerberg.

Han sier han deretter satte noen krav til eierne om at det måtte penger inn i selskapet, men påstår han ikke ble hørt.

Tom Lerberg i produksjonshallen til Namdal Plast. FOTO: Privat (med tillatelse)

– Vi er har ikke noe personlig uoppgjort
Han forteller de fikk noen oppdrag utover høsten, som de «tjente noe penger på», men at det rett og slett ikke var nok å gjøre.

– Vi var ikke rigget på noen som helst måte. Hva skal man drive på med i mellomtiden når det ikke er oppdrag?, spør Lerberg.

Han mener også fabrikken i Namdal ikke var sikker for de ansatte, og mener det var store utfordringer knyttet til HMS.

– Jeg torde rett og slett ikke å sitte med ansvaret, hvis det skulle skje en ulykke inne på fabrikken.

Han sier det var en prosess fram til han sluttet frivillig i november.

– Jeg innså vel her at vi ikke kommer videre. Likviditeten var som sagt presset, sier Lerberg og fortsetter:

– Dette er ikke en fabrikk som har en fremtid. Det som jeg har sett der er noe helt annerledes og ukjent i negativ forstand enn hva jeg har opplevd før.

På spørsmål fra iLaks om hvordan forholdet til eier Per Herlof Sellæg er i dag, svarer Lerberg:

– Vi hadde våre samtaler rundt dette her. Jeg vet ikke hva han tenker. Jeg var klar på at uten finansiering var det ikke mulig å drive videre. Vi er har ikke noe personlig uoppgjort, men vi har veldig forskjellig syn på det å drive fabrikk.

– Tror du Sellæg er enig i dette, eller vil han fortelle en annen historie?

– Det vet jeg ikke, svarer Lerberg.

Hevder Lerberg drev butikk i butikken
iLaks ringer derfor opp eier og nåværende daglig leder Per Herlof Sellæg, som er bosatt i Slemmestad i Viken fylke. Han får forelagt kritikken fra Lerberg. Det blir stille en liten stund i telefonen, før Sellæg sier:

– Sa han virkelig dette? Det er bare tull og overhodet ikke sant. Han fikk sparken på dagen.

Sellæg forklarer sparkingen med at Lerberg ikke gjorde jobben han ble satt til å gjøre, som blant annet var å ordne med HMS og å få kostnadene på bordet knyttet til 9416-godkjenningen.

– Men det mest alvorlige er at han drev butikk i butikken. Han tok informasjon og brukte den til å få oppdrag til et eget selskap, der han leide inn folk som utførte oppdragene. Han har bygd opp kundeporteføljen i sitt eget selskap, ikke til Namdal Plast, og leid ut folk til verft, hevder Sellæg.

Sellæg sier dette om Lerbergs versjon av hva som skjedde.

– Hva annet kan han si? Hvis han skal si sannheten må han jo si at han drevet butikk i butikken, og stjålet papirer fra Namdal Plast. Han ville også at vi skulle leie inn polske arbeidere, og underbetale disse for å tjene mer penger. Jeg sa det ønsker jeg ikke å være med på, det blir bare bråk av det, sier Sellæg.

På Proff.no står Lerberg oppført som daglig leder i nevnte Norse Production og styreleder i Optimus Personal, som ifølge registrene driver med «rekruttering og formidling av arbeidskraft.»

Sellæg sier han kjente til Norse-konkursen fra før, og var «litt skeptisk», men sier Lerberg er «god å prate for seg».

– Jeg er så skuffet over Tom Lerberg. Du vil ikke begripe det, sier Sellæg.

Lerberg avviser alle anklager. Se hele tilsvaret nederst i saken. 

– Han har senket oss
Sellæg hevder videre at Lerberg tok kontroll over både hjemmeside gjennom bruk av en minnebrikke og tatt over Facebook-siden til selskapet, og han måtte ut med 60.000 kroner for å få hjemmesiden opp igjen. Han hevder også Lerberg har tatt med seg firmatelefoner tilhørende Namdal Plast til Polen.

– Lerberg har presset meg for penger for å få hjemmesiden opp igjen, hevder Sellæg.

Til iLaks sier Sellæg han fikk mistanker om at ting ikke var som det skulle være utover høsten.

– Jeg begynte å få anelser. Han var mye i Polen, og det var tydelig at han hadde en helt annen agenda enn å være daglig leder for Namdal Plast.

– Han har senket oss, og vi har mistet mange oppdrag på grunn av han. Det vil ta en god stund før vi kommer oss i pluss resultatmessig, men vi skal reise oss igjen, fortsetter Sellæg.

Sellæg hevder han sitter på flere bevis som kan dokumentere påstandene. iLaks har bedt om å få innsyn i disse, men har foreløpig ikke mottatt noen dokumenter.

Ifølge Sellæg kommer de til å anmelde forholdet, når de får oversikt over kostnader de mener Lerberg har påført bedriften. Blant annet mener han at Lerberg har fakturert mer enn han skulle da han var innleid som daglig leder.

– Vi snakker likevel store tapsbeløp totalt.

Sellæg vil derimot ikke si hvor mye det dreier seg.

Nå varsler Sellæg at det skal hentes inn ny daglig leder når den rette kandidaten dukker opp. Når det gjelder sertifiseringen, er Sellæg helt sikker på at denne kommer på plass tross alt som har skjedd.

– Vi er i dialog med to selskaper om sertifiseringen, og om hvordan vi skal gjøre det. Investeringslysten er absolutt til stede, og jeg har penger i bakhånd. Å avslutte Namdal Plast vil aldri være noe tema. Det sa jeg til Tom også, denne bedriften skal aldri gå konkurs, sier Sellæg, som også eier aksjer i Folla Sjømat og Alfa Seafood.

– Planen var å knekke meg, for så å ta over Namdal Plast. Det lyktes ikke Lerberg med.

Tilsvar fra Tom Lerberg:

Om økonomiske problemer og investeringsvilje i bedriften:

– Det forundrer meg at han ikke kjenner seg igjen i problemstillingen. Det var lenge et tema at kundene på den viktigste delen av produktporteføljen (oppdrettskar) etterspurte produktsertifikat etter standarden NS 9416 som for Namdal Plast ville kreve store investeringer. Selskapet hadde dessverre ikke midler til å investere. Det å ikke kunne tilby sertifiserte produkter resulterte i at vi ikke kom i en tilbudssituasjon. Namdal Plast (tidligere selskap) gikk konkurs høsten 2017. Etter at selskapet ble startet opp på nytt høsten 2018 ble det ikke foretatt investeringer av betydning og det var en fabrikk som bar preg av å være helt nedslitt – betydelige investeringer var nødvendig spesielt med tanke på helse, miljø, sikkerhet og brann.

Om at han skal ha fått sparken:

– Vi hadde en diskusjon på hvordan drive selskapet videre i en situasjon med sterkt presset likviditet. Det var ingen annen løsning enn å redusere på kostnader. Jeg trakk meg som styreleder og daglig leder.

Om at han ikke gjorde den jobben han var satt til:

– Jeg skaffet selskapet flere store oppdrag, jeg fikk solgt produkter som var laget flere år tilbake som stod på lager. Ved to anledninger (mars og juni) reddet jeg selskapet fra insolvens.

Om at han hentet ut informasjon og tok over hjemmeside og Facebook: 

– Jeg vet ikke hva slags informasjon som skulle ligge hos Namdal Plast og som kunne være nyttig for meg! Det fantes kun flere års gammelt papirarkiv med lav relevans for dagens situasjon. Det ble laget en ny hjemmeside av en ekstern web utvikler, dette var et oppdrag som Sellæg selv tok seg av. Det oppstod en situasjon i oktober hvor web utvikler og Sellæg røk uklar og det endte med at web utvikleren tilslutt stengte ned hjemmesiden fra serveren som tilhørte web utvikleren. Det påstås at en minnepinne av hjemmesidens innhold ble sendt til min adresse i Namsos (når jeg oppholdt meg der) men den minnepinnen har jeg aldri sett. Vi (jeg og Sellæg) fikk varsel 4 eller 5 ganger fra web utvikler om at hjemmesiden måtte flyttes fra serveren til web utvikleren da han ikke lenger ønsket å ha den på sin server. Etter at jeg hadde purret på Sellæg flere ganger om å få flyttet hjemmesiden uten at det ble gjort noe med det, ble den tilslutt fjernet av web utvikler. Det er som sagt et anliggende jeg ikke rådet over.

Om at han skal ha brukt Namdal Plast til å sikre jobber til eget selskap:

– Igjen, jeg vet ikke hva slags tjenester dette skulle være! Jeg hadde ingen andre oppdrag i perioden jeg var engasjert i NP. Mitt selskap har aldri holdt på med noe som helst som ligner på det som Namdal Plast driver med! 

Om påstått pengeutpressing:

– Det ligger ikke i min natur å presse noen for penger.

Om at det skal ha oppstått problemer med lønnsutbetalinger da Lerberg fikk ansvaret for disse:

– Jeg overtok ansvaret for økonomien først i september hvor jeg oppdaget at selskapet hadde mange uoppgjorte regninger og inkassovarsler – likviditeten var svært dårlig. Det er riktig at problemet med utbetaling av lønninger oppstod da jeg hadde overtatt ansvaret men det var for sent til at jeg kunne gjøre noe med det!

Om at det skal ha blitt overført penger til egen konto:

– Jeg har ikke utført noen overføringer til meg selv, Sellæg hadde selv tilgang til bankkontoen og kunne kontrollere denne.

Om at Namdal Plast vil slite med negative regnskapstall lenge på grunn av hans ledelse:

– Namdal Plast var for en del år siden en hjørnesteinsbedrift på Namdalseid og det er bare å håpe på at det kan lykkes å gjenskape den. Som sagt reddet jeg dette selskapet 2 ganger fra insolvens men uten å investere i sertifisering, kompetanse og mere effektive produksjonsmetoder vil jeg tro det blir vanskelig å stå seg i konkurransen med de langt større produsentene i Norge som VPI (Kingspan), Brimer, Fiberprodukter og BiaMiljø som også produserer glassfiberprodukter.

Om at han skal ha foreslått å leie inn polske arbeidere og underbetale disse:

– Det var på et tidspunkt et tema å få ansatt en person som skulle læres opp i sprøytestøping og at vi kunne rekruttere en fra Polen. Men ordreinngangen var usikker og vi kunne ikke garantere noen fast ansettelse derfor ble ikke dette noe av. Men jeg ser ikke poenget i at EN person i en nøkkelposisjon, polsk eller ikke, skulle underbetales! Vi hadde i produksjonen 1 fast ansatt og 3 deltidsansatte samt 2 hjelpearbeidere på NAV tiltak. Det var altså en svært liten virksomhet. Medio oktober hadde vi ikke nok oppdrag selv til disse personene og to av de deltidsansatte måtte ta fri på ubestemt tid.

Om at saken skal anmeldes: 

– Selskapet hadde typiske kostnader som lønn, strøm, råvarer, verktøy, forbruksmateriell som for det meste ble kjøpt inn av Sellæg selv så jeg vet ikke hva det er han skal anmelde!

Om at han ikke ønsket det beste for Namdal Plast, men hadde egen agenda:

-Jeg var i dialog med nøkkelpersoner i Namsos Næringsforening. Vi var såvidt igang med å starte med å søke støttemidler for NP spesielt med tanke på å få delfinansiert sertifiseringsprosessen. Jeg var i dialog med totalleverandører av oppdrettsutstyr og de store oppdrettsselskapene så hvis dette ikke viser intensjoner med å bidra til NP så vet ikke jeg. Vi mistet ingen oppdrag under min tid men det var noen tilbud vi ikke fikk tilslag på fordi vi enten var for dyre eller manglet sertifisering NS9416 eller CE merking på VA produktene.

Om at han hadde plan om å knekke eier før han selv tok over selskapet:

– Det var helt motsatt! Men jeg kan ikke gå inn i detalj på personalsaker.