Slik vil den nye sjefen i Namdal Plast unngå at selskapet havner i økonomisk trøbbel igjen

Nyheter
1157

Namdal Plast gikk konkurs både i 2005 og 2017. Tom Lerberg er nyansatt daglig leder i bedriften, og han er klar på hva han kan bidra med for å skape en sunn bedrift.

– Jeg har jobbet med omstilling og effektivisering av diverse virksomheter opp gjennom årene, og det er blant annet på disse områdene Namdal Plast skal til behandling. I tillegg til effektivisering av virksomheten, skal jeg jobbe med å gjøre selskapets produkter attraktive også på markeder utenfor Norge. Jeg har jobbet internasjonalt siden 1992 og har en del erfaring med å knekke koder på tvers av kulturer, sier Lerberg til iLaks.

Konkursboet til gamle Namdal Plast, ble kjøpt opp av Per Herlof Sellæg og datteren Pia Lundseng i 2018.

Lerberg forteller til iLaks at han har drevet med «noe rådgivning» etter at Norse Production, som han var eier og leder i, meldte oppbud i fjor. Ifølge Lerberg var det gjennom et stort nettverk i både Norge og Polen, at han endte i trønderbedriften.

– Namdal Plast har lang tradisjon i å levere utstyr til settefiskanlegg, som er i voldsom vekst. Selskapet har nesten 50 år med erfaring i komposittmaterialer og er godt rustet til å være med å levere produkter og løsninger til havbruksnæringen, som gjør det til et spennende selskap å få være med å utvikle videre. Mitt arbeidssted har vært av underordnet betydning, sier Lerberg.

Angrer ikke på Norse-tiden
Da konkursen i Norse var et faktum, hevdet Lerberg at Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), LO og en inngåelse av en tariffavtale, var grunnen til at bedriften gikk under.

– Tiden etter konkursen var faktisk svært vanskelig for meg. Jeg var ikke forberedt for en konkurs og konsekvensene av den og jeg tapte all min innsats gjennom mer enn fem år, sier Lerberg til iLaks.

Det var Sund Laksepakkeri, som tok over pakkingen og slaktingen av laks for Sekkingstad. Senere ble det rettsak da ingen av de NNN-organiserte fikk jobb i det nye selskapet etter konkursen til Norse. En rettsak de NNN-organiserte vant, og Sund Laksepakkeri og Sund Laks ble dømt til å betale 19,5 millioner kroner. 

Advokat Dag Nødtvedt i Stiegler WKS, som representerer Sund Laks og Sund Laksepakkeri, sa i etterkant av dommen at selskapene var svært skuffet over resultatet og begrunnelsen fra Bergen tingrett. Dommen ble anket.

Til iLaks forteller Lerberg at han ikke har tenkt så mye på det som har skjedd etter konkursen, bortsett fra at han vitnet i rettssaken.

– Men jeg angrer ikke på oppstarten av Norse. Jeg er bare en erfaring rikere som jeg kan ta med videre, sier Lerberg.

Vil hente tidligere ansatte
Lerberg mener nå at Namdal Plast er en bedrift med et et uutnyttet markedspotensiale, og han sier at fremover skal det jobbes mye med salg, markedsføring og økning av produksjonskapasiteten.

I dag jobber det åtte personer totalt ved bedriften fordelt på heltid, deltid og engasjement. Nå er selskapet i en rekrutteringsfase.

– Det er grei tilgang på kvalifisert arbeidskraft i regionen vi holder til i. Jeg har i størst mulig grad engasjert tidligere i ansatte i Namdal Plast før konkursen i 2017, og kommer til å fortsette rekruttering av tidligere ansatte da vi trenger deres kompetanse, avslutter Lerberg.