Barlindbotn Settefisk frikjent i tingretten – dømt til å betale vel to millioner kroner i lagmannsretten

Nyheter
951

Steinvik-eide Barlindbotn Settefisk tapte i lagmannsretten mot staten.

Barlindbotn Settefisk fikk i 2018 et forelegg på 200.000 kroner av for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven. Lovbruddet skal ifølge Vest politidistrikt ha skjedd i 2014, i forbindelse med at selskapet skal ha tappet Jagedalsvatnet for mer vann enn de hadde lov til. Selskapet selv mener de handlet i nødrett for å redde 1,6 millioner smolt da det var en svært tørr sommer dette året, og vedtok ikke forelegget.

Saken havnet derfor i tingretten, hvor Barlindbotn Settefisk i januar ble frikjent. I mai i år ble det kjent at staten anket dommen fra tingretten. Saken gikk for Gulating lagmannsrett i september, og nå har ankesaken blitt behandlet, skriver Firda.

Lagmannsretten mener nødretten ikke gjelder i dette tilfellet fordi selskapet gjennom erfaring med tidligere tørkeperioder og nedtapping visste at det kunne bli vannmangel med så store yngel i oppdrettskarene. Retten mener også at selskapet burde kjenne til lover og forskrifter knyttet til naturreservat.

Firda skriver videre at flertallet i retten mener Barlindbotn Settefisk tok en bevisst risiko og med vitende og vilje satte seg selv i den situasjonen som oppstod.

«Det er ikke tvil om at ønsket om økonomisk vinning motiverte driften som medførte ulovlig tapping og tørrlegging av vannet», skriver lagmannsretten.

Barlindbotn Settefisk er derfor dømt til å betale en bot på 250.000 kroner for brudd naturmangfoldloven og vannressursloven. Selskapet er i tillegg dømt til å betale 1,8 millioner kroner til staten for den fortjenesten de fikk ved å bryte norsk lov.

Dommen, det som gjelder størrelsen på straffen, inndraging, lovbruk og saksbehandlingsfeil, kan ifølge avisen ankes til Høyesterett.