Bot og inndragning for Barlindbotn Settefisk etter å ha tappet naturreservat

Nyheter
2088

Selskapet mener de handlet i nødrett for å redde 1,6 millioner smolt.

Det var under den svært tørre sommeren i 2014, at Barlindbotn Settefisk valgte å tappe Jagedalsvatnet i Sandvikbotn naturreservat i Flora i Sogn og Fjordane for mer vann enn selskapet hadde lov til. Dette for å holde liv i 1,6 millioner smolt i deres landbaserte settefiskanlegg i Eikefjorden.

– Følgene av å ikke tappe mer vann ville vært å destruere store mengder settefisk, sier selskapets advokat, Berit Reiss-Andersen til NRK.

Søkte ikke om dispensasjon
Barlindbotn Settefisk har nå fått en bot på 200.000 kroner for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven. I tillegg har de fått en inndragning på 1,8 millioner kroner, som politiet mener selskapet tjente i etterkant av nedtappingen.

Politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes sier selskapet hadde mulighet for å søke dispensasjon, men at dette ikke ble gjort.

– Slik dispensasjon hadde de ikke, så da var alternativet å stoppe driften på anlegget. Man er forpliktet til å holde seg til de bestemmelsene som er satt for å verne om et naturreservat, sier Refsnes.

– Strafferettslig foreldet
Barlindbotn Settefisk har ikke godtatt boten, og saken havner derfor i retten. Advokat Reiss-Andersen sier de mener saken i utgangspunktet er strafferettslig foreldet.

Ifølge politiadvokat Refsnes, som har tatt over som påtaleansvarlig for saken, har den lange saksbehandlingstiden på tre år blitt hensyntatt i utmålingen av boten.

– Men forelegget ble skrevet tilbake i januar 2018, så virksomheten har brukt relativt lang tid på å bestemme seg, sier han.