Baring planlegger også dyrking av makroalger: – Vi ser store synergier mellom denne satsingen på tareoppdrett og fiskeoppdrettet

Nyheter
533

Baring skal produsere 20.000 tonn laks årlig på land i Farsund. Nå bekrefter Inge Salvesen at selskapet også skal drive med dyrking av makroalger.

– Vi ser store synergier mellom denne satsingen på tareoppdrett og fiskeoppdrettet. Ikke minst vil det gi oss en stor miljøgevinst, sier Salvesen til avisen Lister.

Salvesen sier selskapet skal bruke utslippsvannet fra det landbaserte matfiskanlegget for laks til å «gjødsle» tarefeltet. Taren som høstes, vil kunne brukes som menneskefór eller som tilsetning i lakse- og dyrefór, som erstatning for soya, ifølge Salvesen.

– Vi har veldig tro på tare fremover, og mener det i fremtiden vil ligge en gevinst her, mener Salvesen.

Det var iLaks som først avslørte at det var selskapet Baring, med flere austevollinger på laget, som stod bak de landbaserte oppdrettsplanene i Farsund. Anlegget skal ligge på Lundevågen industriområde, hvor Baring har leid 100 mål for 60 år med opsjon på 40 år til. I tillegg skal det bygges et settefiskanlegg på området.

I et dokument iLaks har fått innsyn i, står det at det også skal være mulighet for foredling på land, samt anlegges en logistikksentral i området der det landbaserte anlegget skal ligge.

Nylig ansatte selskapet Kjell Arne Møklebust fra Stord som prosjektleder. Møklebust er daglig leder i Akvator. Han er også styreleder i Aqkva.

– Jeg synes det virker veldig spennende. Plassen der i Lundevågen egner seg veldig bra for et landsbasert oppdrettsanlegg, mener jeg. Det blir kjekt å være med å bygge opp dette, sier Møklebust til Lister, som legger til at det nå skal søkes konsesjon til anlegget og etter i gang en prosess rundt omregulering av området på Lundevågen.