Ballangen-resultat rasert etter algesjokk

599
Dette bildet ble tatt da Ballangen Sjøfarm sitt oppdrettsanlegg i Ofotfjorden ble angrepet av alger i vår. FOTO: HI

Driftsresultatet falt med 90 prosent i fjor.

Småoppdretter Ballangen Sjøfarm var blant dem som ble rystet da giftige alger rammet kystområder i Nordland og Troms i fjor sommer.

«Selskapet ble hardt rammet av algeangrep våren 2019 som medførte tap av ca 866 tusen fisk tilsvarende ca 1,189 mill kg. Dette medførte betydelige tap for selskapet, men med hjelp av forsikring og god innsats fra alle ansatte har man fått gjennomført nyutsett av fisk som gjør at man kom i full drift så snart som mulig etter hendelsen,» skriver styret i sin årsberetning.

Etter flere gode år, ikke minst i 2018, har Ballangen Sjøfarm opparbeidet seg en solid egenkapital. Ved årsskiftet 2019/2020 var den bokførte egenkapitalen på 182,1 millioner kroner – 60,4 prosent av totalbalansen.

Ofotenoppdretteren Ballangen Sjøfarm har to konsesjoner á 796 tonn og en konsesjon á 250 tonn, totalt 1.842 tonn. Selskapet oppgir å ha kjøpt en prosent økt MTB i 2020. I tillegg drifter Ballangen Sjøfarm 3.684 tonn for Cermaq Norway, gjennom en samdriftsavtale.

Selskapet er eid av trioen Ballangen Utvikling, Ballangen Holding og Cermaq Norway, med om lag en tredjedel hver av aksjene.

Ballangen Sjøfarm 2019 2018 Endring
Omsetning 97,8 147,3 -33,6 %
Driftsresultat 7,2 75,6 -90,5 %
Resultat før skatt 12,4 74,6 -83,4 %
       
Driftsmargin 7,4 % 51,3 %  
       
Alle tall i millioner kroner