Baard Johannessen-selskap slått konkurs

Nyheter
1139

Ti års kamp engasjement for lakselusmiddelutvikling er over for Baard Johannessen.

Det melder avisen Agderposten.

Johannessen er kjent som forsker og utvikler av kombinasjonsmetoden for å bekjempe lakselus. Selv om han har patent for metoden i de fleste land, har han gjennom flere rettsrunder ikke lyktes å få patentet gyldig i Norge.

Hans to selskap, Ecolice AS og Sea LIcce Research Norway AS (SRLN), er nå slått konkurs.

Ifølge Johannessen ble konkursen utløst av et krav fra Sinkaberg-Hansen på ca ni millioner kroner, og to andre selskaper på til sammen 700.000 kroner.

Johannessen velger nå å flytte utenlands, hvor han skal ha Bangkok som base for videre virksomhet.

Her skal han fortsette et prosjekt med å utvikle leselys for fattige afrikanske barn uten tilgang på strøm.