Avviser ikke en grunnrentemodell i havbruksnæringen

Nyheter
594

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik uttaler seg om en eventuell grunnrenteskatt på oppdrett.

Onsdag uttalte fiskeripolitisk talsperson i Ap, Cecilie Myrseth, til iLaks at partiet var for at det tas ut grunnrente på ekstraordinære avkastninger, også i oppdrett.

– Men modellene som er lagt fram er ikke gode nok og de sikrer ikke det viktigste som er kommunene forutsigbart vederlag for å stille areal til disposisjon for næringen, sa Myrseth.

Flertallet i Havbruksskatteutvalget la i begynnelsen av november fram et forslag om en 40 prosents sats for grunnrenteskatt for havbruk.

– Ikke vanskelig å se at det er stor motstand
Onsdag uttaler også Aps nestleder Hadia Tajik seg om temaet på sin Facebook-side. Her bekrefter hun at partiet er åpen for en modell for grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

– Vi ser samtidig at regjeringspartiene har avvist anbefalingen fra Havbruksskatteutvalget. Det er heller ikke vanskelig å se at det er stor motstand mot en grunnrenteskatt, som ikke sikrer inntekt fra avkastning i havbruksnæringen til havbrukskommunene, skriver Tajik.

Ifølge Tajik er det en forutsetning for Ap at kystkommunene, som stiller sine naturressurser tilgjengelig for næringen, får sin rettmessige del av den ekstraordinære avkastningen i næringen.

– Det bør raskt sikres en enighet om en slik kompensasjon, skriver Tajik videre.

– Vi avviser ikke en grunnrenteskatt
Tajik skriver at Ap støtter at det blir utarbeidet en modell, der deler av grunnrenten blir lovfestet til oppdrettskommunene i form av en arealavgift eller produksjonsavgift. Dette mener hun sikrer reelle, langsiktige og forutsigbare inntekter til vertskommunene.

– Vi avviser derfor ikke en grunnrenteskatt som er mer rettferdig og forutsigbar enn det Havbruksskatteutvalget har lagt opp til. Men det det er grunnlag for nå, er en arealavgift eller produksjonsavgift, avslutter Tajik.

Onsdag melder NRK at AUF er kritisk til at moderpartiet sier nei til modellen, som Havbruksskatteutvalget har lagt fram.

– Arbeiderpartiet begår et feiltrinn ved å gå mot grunnrenteskatten. Næringen har allerede mange fordeler. Derfor burde de skatte av overskuddet sitt sånn at det gagner hele landet og kommunene de har etablert seg i, sier nestleder i AUF, Astrid Hoem.