Avliver lusa i den elektriske stol

Nyheter
1842

Pure Shipping, med lusespylingsbåten «Lautus», har gjennomført vellykkede forsøk med tilbakesug av alt behandlingsvann gjennom sine FLS-avlusere.

Alt behandlingsvann som har vært i kontakt med fisken i forbindelse med lusevasking og som inneholder lakselus, larver og egg går gjennom et elektrofilter for avlivning.
Det er gjennomført forsøk både på Kyrksæterøra og i Harstad i forbindelse med avlusning, og testene gir tilfredsstillende resultater.

Prosjektet er et samarbeid mellom Flatsetsund Engeneering, Askvik Aqua og Pure Shipping. Fiskehelseselskapet FishGuard har hatt ansvaret for gjennomføring av forsøkene.

– En av de store fordelene med den nye løsningen med tilbakesug og elektrofilter er hygiene, renhold og biosikkerhet. Andre og tidligere løsninger er basert på forskjellige typer filterduk, i trommelfilter eller filterposer for å samle opp lusa for videre avliving. Tilfredsstillende renhold av slike filter er en utfordring. Med den nye løsningen slipper vi tetting av filterduk og utfordringene med renhold, sier daglig leder i Pure Shipping, Jan Eirik Nordseth, i en pressemelding.

– I tillegg er det alltid en fare for slitasje og hull i slike filter, med lekkasje og reinfisering av lus, som resultat.

– Våre resultater viser at de elektriske pulsene i elektrofiltret gir en umiddelbar dødelighet på 75-85 prosent hos lusa. I det ene forsøket var det 100 prosent dødelighet hos all lus og larver 20 timer etter behandling. Dette skulle sikre at lusa ikke kan sette seg på laksen på nytt, hverken voksne eller larver. I det andre forsøket var tilsvarende tall 92,5 prosent dødelighet. Målsettingen er å oppnå 100 prosent dødelighet av alle stadier av lakselus hver gang og arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, sier han.

Systemet med tilbakesug og elektrofilter er installert og testet på «Lautus».

Kontrollus som kun har blitt vasket av laksen i FLS og samlet opp før inngangen til elektrofiltret viste stor evne til å overleve inntil 15 timer etter behandling, med maksimalt 20 prosent dødelighet. Etter 24 timer var 50 prosent av kontrollusa død.

Prosjektet er støttet av SkatteFUNN for årene 2018 og 2019, med tittelen »Oppsamling og destruksjon av lakselus ved bruk av FLS. Aktivitetene i prosjektet er tilbakesug av behandlingsvann samt elektrofilter for avliving av lakselus og eggstrenger».