Askvik Aqua fikk avslag

Nyheter
753

Askvik Aqua hadde søkt om fire utviklingstillatelser for konseptet «Forza Askvik».

Det omsøkte konseptet skal bestå av to merder koblet sammen med et rør. Dette røret blir av Hjelmeland-baserte Askvik Aqua kalt Aquaclinic, og beskrives som et «system for autobehandling av lakselus og AGD».

«Noten er imidlertid åpen og ny lus og nye parasitter fra de frie vannmassene vil fortsatt ha mulighet til å infisere laksen slik at ytterligere behandling er påkrevd. Fiskeridirektoratet vurderer at konseptet kan bidra til å redusere utfordringene med internsmitten av voksne lus, men at det fortsatt gjenstår store utfordringer. Basert på foreliggende dokumentasjon har Fiskeridirektoratet ikke holdepunkter for at produksjon av luselarver vil være lavere enn for konvensjonelle anlegg. Fiskeridirektoratet legger også til grunn at det fortsatt vil være en utfordring med smitte, herunder luselarver, ut av anlegget», heter det blant annet i avslagsbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Direktoratet legger også til grunn at AGD utgjør liten risiko for villaks, og er et begrenset miljøproblem i oppdrettsnæringen.

«Oppsummert finner Fiskeridirektoratet at konseptet fremstår med begrenset potensiale for å bidra til å løse akvakulturnæringens miljøutfordringer og i begrenset grad innebærer utvikling av ny teknologi. Videre er det ikke godtgjort at flere av enkeltkomponentene og systemet som helhet vil fungere på tiltenkt måte.»

Fiskeridirektoratet mener at konseptet heller ikke bidrar til å løse næringens arealutfordringer, og har etter en helhetsvurdering kommet fram til at det ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».