Arnøy Laks søker fire utviklingskonsesjoner

Nyheter
1260

Oppdretteren fra Nord-Troms har, ifølge Fiskeridirektoratet, søkt fire tillatelser med en maksimal tillatt biomasse på 3.120 tonn.

Søknaden, som er poststemplet 2. mai, har som produksjonskonsept: «Aquashield» – et akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer.

Gitt at selskapet får tilslag på søknaden om utviklingskonsesjoner, er konsesjonene tenkt plassert på oppdrettslokaliteter i Troms fylke.