Lavere volum senker resultatet for Arnøy Laks

Nyheter
1097

Dro likevel inn 87,4 millioner kroner på driften i 2018.

Etter to år på rad med resultat på over 100 millioner kroner, ble 2018 et noe svakere år for Arnøy Laks. Oppdretteren, som holder til i Skjervøy kommune, skriver i sitt årsregnskap at lavere volum er primærårsaken til nedgangen i omsetningen, som igjen har ført til et 13,5 prosent svakere resultat enn året før.

«Salgsprisen har vært stabil, men volumet har gått noe ned», skriver styret i årsrapporten, som iLaks har hentet inn.

Arnøy Laks, som har både eget slakteri og settefiskanlegg, er ett av svært få små privateide oppdrettselskaper i Troms.

Selskapets egenkapital var ved utgangen av året var 214 millioner kroner, noe som utgjorde 67 prosent av den totale balansen.

«Selskapets finansielle stilling er god og driften er innenfor sikre rammer. (…) Utsiktene for laksemarkedet synes å være en fortsettelse av de siste to-tre årenes høye etterspørsel, og det forventes fortsatt høye priser på ferdigvarene, selv om man ikke kan forvente at denne situasjonen vil vedvare like sterkt over tid».

Selskapet betaler ut 34 millioner kroner i utbytte. Arnøy Laks er eid av trioen Reidar Johan Fredrik Berg, Thor Helge Nygaard og Geir Sverre Nygaard, med en tredjedel av aksjene på hver.