Aqualoop til Sagaøya: Islendinger går inn på eiersiden i offshore-satsing

Nyheter
0

Nå har løpet startet for offshore lakseoppdrett på Island.

I fjor høst ble det kjent at en rekke trønderske havbruksprofiler står bak planene om å utvikle en oppdrettsrigg, med en diameter på 194 meter. Aqualoop har siden 2017 utviklet egne løsninger for havbruk til havs. Flaggskipet Aqualoop Big Dipper HS16 kan teoretisk benyttes til oppdrett av fisk overalt i alle verdenshav, men fokuset har vært på oppdrett av atlantisk laks.

Blant gründerne av Aqualoop er Bjørn Flatgård, Bjørn Egil Larsen, Svein Reppe, Håvard Wollan og Stein Østerhus. Aqualoop arbeider med å utvikle søknader om tillatelse til å drive havbruk til havs i flere strategiske områder utenfor Norge.

I den anledning har selskapet hentet penger. Nye investorer har investert i Aqualoop, og Markó Partners er den største av disse investorene og tar en styreposisjon i Aqualoop. Aqualoop og Markó Partners investerer også sammen i islandske Icelandic Offshore Salmon, som blir den første islandske havoppdretteren.

Løsning
Aqualoop henter inn «et tosifret millionbeløp», hvor islendingene tar mesteparten.

– Vi følger arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs i Norge med både spenning og forventning, men samtidig har vi i Aqualoop vært tydelige på at vi kommer til å adressere havbruk til havs internasjonalt. Derfor er jeg særdeles fornøyd med at islandske Markó Partners med Kjartan Olafsson i spissen blir med på eiersiden i Aqualoop og at Kjartan kommer inn som nytt styremedlem, sier Håvard Wollan, styreleder i Aqualoop, til iLaks.

– For å lykkes med havbruk til havs er det nødvendig med god teknologi og løsning, noe vi er overbevist at vi har i vår egen løsning Aqualoop Big Dipper. I tillegg er det også nødvendig med omfattende investeringer og forretningsutvikling knyttet til utvikling av nye robuste og integrerte verdikjeder for havbruk til havs. Når vi adresserer Island som strategisk område, er det bra å ha partnere som Markó Partners med oss, fortsetter Wollan.

– Vi tror at fiskeoppdrett ute i åpent hav vil vise seg å bli den mest bærekraftige og mest lønnsomme formen for fiskeoppdrett, sier Wollan. – Aqualoop Big Dipper HS16 har nå fått godkjenning («AIP») fra DNV, og vi går i dialog med verft fram mot sommeren for å sondere interessen for å være med på vårt byggeprogram. Disse løsningene for havoppdrett er kapitalkrevende, men samtidig svært lønnsomme. Vi skal etter hvert bygge mange slike anlegg for havbruk til havs, og vi kommer til å bruke tilstrekkelig med tid til å finne fram til de verftene som passer oss best, sier Wollan.

Kjartan Olafsson. Foto: Aslak Berge

BCG-rapport
Det knytter seg stor spenning til utvikling av oppdrett på åpent hav. I Norge ledes arbeidet av SalMar, men flere andre følger etter. En rekke land har tilsvarende forutsetninger for offshore-oppdrett som Norge.

– Den islandske regjeringen har nettopp fått levert rapporten fra Boston Consulting Group om framtidsmulighetene for Island innen havbruk, og vi tror at regjeringen skjønner at det er store muligheter for verdiskaping knyttet til havbruk til havs, sier Kjartan Olafsson, styreleder i Markó Partners.

– Vi er meget fornøyd med investeringen i Aqualoop. Vi tror deres løsning for oppdrett til havs er ledende. Riktig kombinasjon av teknologi og reguleringer kan åpenbart åpne for unike muligheter for effektiv produksjon av bærekraftig sjømat til havs. Slike vekstmuligheter kan få stor økonomisk betydning for Island som sjømatnasjon, noe som også BCG-rapporten til regjeringen påpeker, sier Olafsson.

– Aqualoop blir med i den første islandske havoppdretteren gjennom Iceland Offshore Salmon, hvor vi arbeider nå med formel søknad, og i tillegg også utvikling av partnerskap, infrastruktur og en integrert verdikjede for havbruk til havs på Sagaøya.