Aquaculture Innovation vil bygge settefiskanlegg til 500-800 millioner kroner

Nyheter
1112

Den landbaserte oppdretteren Aquaculture Innovation avslører detaljer rundt et planlagt settefiskanlegg.

I januar fortalte iLaks at Aquaculture Innovation ønsker å produsere 26.000 tonn laks på land årlig. Da nevnte daglig leder Rolf Nordmo, at prosjektet også innebærer settefisk. Mens matfiskanlegget skal ligge på Toft i Brønnøy, er planen at smoltanlegget vil ligge i Vevelstad kommune.

Denne uken presenterte Nordmo smoltplanene overfor Vevelstad kommune, skriver Brønnøysunds Avis. Ifølge selskapet skal det produseres ti millioner settefisk/stor smolt årlig. Anlegget har en estimert prislapp mellom 500 og 800 millioner kroner.

– Jeg mener dette er et strålende prosjekt. Som kommune ønsker vi å være på tilbudssiden, og være en god tilrettelegger, sier ordfører Torhild Haugann.

Aquaculture Innovation har inngått opsjonsavtaler for 110 mål med grunneierne i Vevelstad. Arealbehovet for selve anlegget er anslått til 15-20 mål.

– Settefisk og smolt fra et anlegg på Vevelstad vil både kunne dekke vårt og andre kunders behov, sier Nordmo.