Aquabyte henter 27,6 mill for å utvikle datasyn og maskinlæring til lakseoppdrett

Nyheter
3338

Aquabyte, et oppstartsselskap som bruker datasyn og maskinlæring til å optimalisere effektiviteten av lakseoppdrett, melder idag om en såkornsinvestering på 3,5 millioner dollar.

Emisjonen ble ledet av flere amerikanske og norske investorer, blant annet Alliance Venture, New Enterprise Associates, og Costanoa Ventures.     

Fiskeoppdrett er det raskest voksende segmentet innenfor matproduksjon. I dag, med en årlig global avkastning på nesten 160 milliarder dollar, utgjør fiskeoppdrett en større produksjon enn storfe. Industrien vokser hurtig, og det er samtidig estimert at global etterspørsel for protein vil øke med minst 50 prosent innen 2050. SINTEF har samtidig estimert at norsk lakseproduksjon vil vokse til en total førstehåndsverdi på 238 milliarder kroner i denne perioden – noe som vil innebære nesten en firedobling fra dagens verdi på 60 milliarder kroner. En av de største utfordringene fremover for å nå denne veksten blir å senke kostnadene knyttet til fôr, som i dag gjerne utgjør rundt 50 prosent av de totale produksjonskostnaden, skriver AquaByte i en pressemelding.

Les også: Silicon Valley-firma inn i oppdrett

Nye muligheter
– Utviklingen av datasyn de siste årene, sammen med nyvinninger og forskning innenfor maskinlæring, har åpnet opp helt nye muligheter til å utvikle nye ‘vision’-baserte produkter, uttaler Bryton Shang, gründer og daglig leder i Aquabyte.

Tidligere har Shang jobbet med diagnostisering av kreft i vevsprøver i bioteknologiselskapet HistoWiz.

– Den samme teknologien vi brukte da kan vi nå bruke til å gi norske lakseoppdrettere tilgang på mer nøyaktig og verdifull informasjon om hva som skjer i merden. Automatisk telling av lakselus, sanntidsmåling av individuell og gjennomsnittlig måling av biomasse, og individgjennkjenning, er noen eksempler på bruksområder for denne teknologien for laksenæringen.

Visuell informasjon
Ved hjelp av kamerasystem plassert i merden vil Aquabyte samle inn visuell informasjon som prosesseres til lett leselig informasjon av maskinlæringsalgoritmer.

– Algoritmene våre har kapasitet til å samle inn all tenkelig visuell informasjon om hva som foregår i merden, deretter er vår jobb å fremstille dette på en måte som gjør det praktisk å forholde seg til, enten det gjelder innrapportering av data eller planlegging av driften. Hvis vi samler inn all denne informasjonen uten å fremstille den på en god måte, så er arbeidet forgjeves.

Silicon Valley
Aquabyte har i dag kontorer i både Silicon Valley, California, og i Bergen.

– Det er åpenbart at Norge er verdensledende på teknologi og utvikling knyttet til havbruk, mens USA og Silicon Valley er tilsvarende innen software og maskinlæring. Koblingen, som kanskje er noe uvanlig, ble derfor veldig naturlig i denne sammenhengen, samtidig som det har gitt oss en stor fordel.

Gjennom samarbeid med blant annet klyngeorganisasjonen NCE Seafood Innovation i Bergen, har Aquabyte allerede satt i gang flere pilottester på lokale forskningsinstitusjoner og oppdrettsanlegg.

Kobling
– Vi innså fort at koblingen mellom datasyn og fiskeoppdrett var en smart måte å utnytte denne teknologien på, og vi liker godt at Aquabyte tar sikte på å utgjøre en forskjell i den enorme utfordringen som ligger i å sikre verdens fremtidige matbehov, uttaler Greg Sands, grunnlegger og partner i Costanoa Ventures.

– Brytons solide bakgrunn fra datasyn og maskinlæring, sammen med teamets tverrfaglige kompetanse innen teknologi og oppdrett, overbeviste oss om at de virkelig kan bygge den rette løsningen.

Aquabyte ble grunnlagt for å bringe datasyn og maskinlæring til oppdrettsnæringen. Det tverrfaglige teamet bak – som består av maskinlæringseksperter, softwareingeniører, oppdrettere, og biologer – ønsker å levere løsninger som gjør oppdrett mer effektivt, bærekraftig, og lønnsomt.  Automatisk telling av lakselus, sanntidsmåling av biomasse og individgjennkjenning er noen av bruksområdene som muliggjøres med Aquabyte-teknologi.