Silicon Valley-firma inn i oppdrett – vil revolusjonere markedet for undervannskamera

Nyheter
6506

Superprofitt i lakseoppdrett trekker til seg interesse fra nye miljøer.

Han har slett ingen erfaring med oppdrett av laks. Men det trenger ikke nødvendigvis være en ulempe. Bryton Shang retter blikket mot norsk oppdrettsnæring, og tar med seg et hittil ubrukt tankesett.

– Jeg studerte ved Princeton Unversity, operations research og financial engineering. Deretter startet jeg med aksjetrading, bygget algoritmer for kjøp og salg av aksjer, i New York. Etter det startet jeg mitt eget investeringsfirma, og ble etterhvert involvert i Silicon Valleys start-up-scene, sier Shang til iLaks.

Han vokste opp Ithaca, upstate New York, småbyen hvor et annet anerkjent universitet, Cornell University, ligger.

Start-up
– Jeg startet å studere da jeg var 17, og var ferdig utdannet da jeg var 20, som nummer én på mitt kull. Jeg hadde fordypning i datavitenskap og maskinlæring før fagfeltet var utbredt, forteller han.

– Jeg ble involvert i en technology start-up som spesialiserte seg på computer vision teknologi for å diagnostisere kreft. Leger som diagnostiserer kreft idag tar vevsprøver og studerer disse i mikroskop. Vi tok et bilde og diagnostiserte ut i fra det.

– Det ble snart klart for oss at en kunne bruke tilsvarende teknologi i andre næringer, herunder fiskeoppdrett. Vi så på flere industrier, men da jeg vokste opp hadde familien en venn som var professor i akvakultur ved Cornell og som også hadde investert i akvakultur. Det er mye engasjement rundt fiskeoppdrett i USA, men ikke så mange fiskeoppdrettsanlegg der.

Klar
Nå er nysatsingen Aquabyte finansiert og klar for å testes ut. Det er bakgrunnen for at Shang tok turen til Aqua Nor i forrige uke – og fortsatt oppholder seg i Norge.

– Vi har reist venture kapital og er ferdig finansiert for innledende runde, sier Shang, men ønsker ikke å kommentere hvor mye penger de har hentet.

Han understreker at Aquabyte ikke først og fremst er en kameraleverandør.

– Vi har fokus på softwareutvikling. Mange er fokusert på hardware og henter utstyr fra olje- og gassindustrien. Men det er forskjell på utstyr som er laget for å brukes 1.000 meter under havflaten og til oppdrett som skjer på grunnere vann. Disse kameraene er bygget for veldig dypt vann, er overengineered og kostbare. Vi kan bygge kamerasystemer til en tiendel av kostnadene og fokusere på overlegen programvare på toppen, sier Shang og nipper til vannglasset på bordet foran seg.

Bakgrunnen fra og forbindelsene i IT-miljøet sørøst for San Fransisco tror han er et klart fortrinn.

Tilgang
– Silicon Valley har ekspertise på å bygge software og benytte maskinlæring. Vi vil bygge en plattform som er robust nok til å være i sjøen. Vi vil bygge det beste computer vision. I Silicon Valley har vi tilgang på alle de beste hodene. Vi vil sette opp et kontor i Norge, enten i Bergen eller Trondheim.

– Vi vil ikke være i kamerabransjen. Vi vil være i maskinlæring eller software/data-bransjen, presiserer han.

Aquabyte har tung kapital i ryggen. På eiersiden har de først og fremst milliardfondet NEA, lokalisert i Menlo Park ved Palo Alto i hjertet av Californias Silicon Valley.

– De er et av de største og eldste VCs (venture capitalist firma) i Silicon Valley. En av deres partnere var tidligere CTO i Sun Microsystems og MIT professor. Vår andre investor er et fond tilknyttet Princeton University. VC og Princeton er anerkjente og gir oss tilgang til talent, forteller Shang.

Få investeringer
Venturekapitalistene søker høy risiko, og oppnår med det tidvis svært høy avkastning.

– De tjener typisk penger på noen få investeringer. De fleste taper de penger på. Og gjør gjerne en exit gjennom en IPO eller M&A (børsnotering, fusjoner eller oppkjøp – red.anm.). De investerer i såkornkapital, typisk første trinn i VC, og går typisk inn i software-selskaper som kan nå en verdi på en milliard dollar, forklarer han.

– Er en verdi på en milliard dollar for Aquabyte ditt mål?

– Ja.

– For oss vil kun software være basert i USA. Salget og driften vil være i Norge. Etter Aqua Nor ser jeg at det er fullkomment fornuftig å være lokalisert her. Jeg har en analogi: Hvis du skal starte et software-selskap; hvorfor ikke bygge det der? Software og maskinlæring må være i USA for de har den beste kompetansen der. Ellers er det fornuftig å lokalisere selskapet der hvor oppdrettsanleggene er.

Tankesett
Han mener det ligger store muligheter dette markedet – med et annet tankesett enn det tradisjonelle.

– Jeg tror kamerateknologi vil bli commodetized. Et kameraselskap vil aldri bli verdt en milliard dollar. Et maskinlæringselskap kan bli det. Men her må en ha software-kompetanse i Silicon Valley og oppdrettskompetanse for å få det til, mener Shang.

– Vi vil ha tilgang til Big Data. Jeg tror alle innser at deres data er verdifull. Og det er mange måter å leverage på dette: Seleksjon av lokaliteter, biomasseestimering, lusetelling. Disse samhandler med hverandre.

Disruption skjer i mange industrier nå. Mange ser på ny teknologi, sier han og viser til SalMars Ocean Farm og helautomatiske og lukkede oppdrettsanlegg. – Disse er bra, men jeg tror det er viktig å fokusere på hvordan det er i dag, for det vil fortsatt være slike anlegg rundt om en stund fremover. Du vil ikke erstatte røkteren med teknologi. Det vil være en kombinasjon, spår den unge amerikaneren.