Ap-ordfører raser mot skatteforslag: «Nok et utvalg, nok et forslag om å tappe kommunene for inntekter!»

Nyheter
516

Hammerfestordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) er lite fornøyd med forslaget til flertallet i Havbruksskatteutvalget, som foreslår en skatt på 40 prosent av overskuddet i oppdrettsnæringen.

I et innlegg på Facebook gir Næss klart uttrykk for hva hun mener om forslaget.

«Nok et utvalg, nok et forslag om å tappe kommunene for inntekter!», skriver Næss innledningsvis.

«Staten tapper kystkommunene for ressurser»
Næss viser til at flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten.

«Staten får dermed avkastning på et arbeid som utføres av kommunene. Det er i praksis det samme som at staten tapper kystkommunene for ressurser. Vi vet jo fra erfaringer ellers at dette resulterer i omfordelte ressurser til sentrale strøk og mer generelle skattelettelser», skriver Næss videre.

Overfor iFinnmark, som omtalte Facebook-innlegget først, sier Næss at hun er enig at man skal ha en skatt fordi det er viktig at næringen bidrar til fellesskapet da de bruker av fellesskapets ressurser.

– Men kostnadene man har ved å legge til rette for næringa tar kommune, poengterer hun.

Næss støtter mindretallets forslag, bestående av NHO, KS og LO, som blant annet ønsker at Havbruksfondet skal tilføres midler gjennom en moderat produksjonsavgift.

Hun mener det kan være fare for at oppdrettsbedrifter, hvis skatten blir en realitet, flagger ut til andre land.

– Denne næringen er viktig for oss langs kysten, den skaper viktige arbeidsplasser i distriktene, og bidrar til mer attraktive kystsamfunn, sier hun.

Ordføreren viser til at Hammerfest kommune og Kvalsund kommune i 2018 fikk 50 millioner kroner fra Havbruksfondet. I 2019 fikk kommunene rundt 13 millioner kroner.

«Dette er midler vi lokalt kan bruke rett inn i velferd for befolkningen, som Kvalsund oppvekstsenter og rehabilitering av Reindalen skole», skriver ordføreren.

Ber rikspolitikerne se til mindretallet
Regjeringspartiene og Senterpartiet har allerede sagt nei til grunnrentebeskatning av havbruk på sine landsmøter i vår. Arbeiderpartiet har uttalt at de vil arbeide videre med lakseskatt. Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke si at forslaget om lakseskatt er dødt.

Næss oppfordrer nå rikspolitikerne til å se til mindretallet.

«Stopp flyttingen av statlige tilbud og kapital fra kysten til mer sentrale strøk. Det er nok nå!», skriver hun avslutningsvis i Facebook-innlegget.