– Ansvar og risiko som følger med biologisk produksjon på land og i sjø er ikke for alle

Nyheter
0

Salmon Group har mange mindre og mellomstore familieselskaper som eiere.

– Det var litt skummelt. Jeg har ikke hatt noen utenfor familien å diskutere det med, har Marø Havbruk-arving Silje Sveen nylig ytret til iLaks. Hun og søsteren Gro Sveen er andre generasjons oppdrettere i familiebedriften på Svanøy. De er nå begge fullt involvert i driften.

Les også: – Det er ikke lett for andre å skjønne hvilke følelser man har og hva en står i

Marø Havbruk er medeiere i og er en del av nettverket Salmon Group. Salmon Group er et nettverk av små og mellomstore oppdrettere av ørret og laks. Nettverksselskapet har 38 eiere langs hele kysten.

Mye erfaring
Salmon Group sin hovedoppgave er å sikre selskapene best mulige drifts- og rammevilkår, og jobber stadig med aktiviteter som styrker nettverket, både internt og eksternt.

– Salmon Group har selskaper som har drevet med oppdrett i over 60 år, så generasjonsskifter har flere selskaper vært igjennom mer enn en gang. Flere selskaper ledes i dag av andre eller tredje generasjon, skriver administrerende direktør Jan Olav Langeland i en e-post.

Han peker på at nettverket selv er en ressurs i forbindelse med generasjonsskifter.

– En av fordelene med et nettverk som Salmon Group er muligheten til å dele erfaringer innad i nettverket med andre som har samme eiermodell og driftsform, fortsetter han.

Livsstil
Langeland understreker at generasjonsskifter er interne prosesser i de enkelte selskapene. Men på generelt grunnlag fremhever han noen forhold som han mener det er viktig å være bevisst på.

– Grunnleggende må man ha både evner og vilje til å bekle roller i et selskap. Produksjon av fisk pågår 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Så for mange blir dette mer en livsstil enn en jobb, sier Langeland til iLaks.

Han han medgir likevel at det ikke alltid er åpenbart at arvinger har riktig kompetanse og forutsetninger til å ta over familiebedriften.

– Ansvar og risiko som følger med biologisk produksjon på land og i sjø er ikke for alle. Og selv om man er arving til et familieeid selskap man ikke bekle toppsjefrollen selv. Flere av våre selskaper har ansatt ledere for selskapene utenfor egen familie, og fokuserer selv på eierroller i selskaper eller konsern.

Kompetente eiere
– Har Salmon Group noe opplegg for å fasilitere eller bistå medlemsbedrifter i forbindelse med generasjonsskifter?

Generasjonsskifter i selskapene som eier Salmon Group ser vi på som selskapsinterne prosesser. Vi har svært kompetente eiere, som også har rigget kompetente styrer og ansatte i sine respektive selskaper. De har da alle forutsetninger for å løse generasjonsskifter selskapsinternt, svarer han.

Langeland er likevel åpen for at Salmon Group kan spille en rolle i forbindelse med generasjonsskifter hos sine nettverksbedrifter.

– Som nevnt tidligere kan man også søke råd og erfaringsdeling med andre selskaper i nettverket som har gjennomført generasjonsskifter. Men eierne kan også spille inn til oss i administrasjonen at generasjonsskifter skal opp som pensum på vår interne skole, SG-skolen, sier han.