Andfjord Salmon skal investere for 7-8 milliarder kroner

Nyheter
1826

Mens byggingen av det første laksebassenget allerede er i gang på Kvalnes, hvor det skal produseres 1.000 tonn laks årlig med en snittvekt på i overkant av fire kilo, jobber Andfjord Salmon videre med flere utvidelser.

Andfjord Salmon-gründer Roy Bernt Pettersen. FOTO: Andreas Witzøe

Selskapet har allerede sikret seg lokaliteter på Fiskenes og på Breivika, og målet er at reguleringsplanene for området skal være klare om et år.

– Vi har opsjon på eller har kjøpt eiendommer i de to områdene, og vi har også sikret oss et område ovenfor fylkesveien på Kvalnes, for et byggetrinn to der, sa gründer og styreleder Roy Pettersen under et folkemøte i forrige uke på Skarstein i Andøy kommune, ifølge Andøyposten.

Andfjord Salmon har tidligere kommunisert utad at i de langsiktige planene inngår det en samlet produksjon på 60.000 tonn slaktet laks, egen settefiskproduksjon og slakteri. I dag har selskapet en Andfjord Salmon en konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks.

Ifølge Andfjord Salmon er at det totalt er snakk om investeringer på mellom sju og åtte milliarder kroner. På spørsmål fra Andøyposten om dette er realistisk å finansiere, svarer finansdirektør Helge Krøgenes:

– Vi har veldig gode signaler fra dagens aksjonærgruppe med tanke på videre finansiering av utbyggingen.

I juni 2020 skal det etter planen settes ut yngel i det første bassenget. Deretter går selskapet i gang med å forberede utbygging av trinn to på Kvalnes på høstparten med byggestart første kvartal 2021, ifølge Krøgenes. Selskapet skal samtidig sende inn konsesjonssøknad for Breivika og Fiskenes, hvor det planlegges byggestart høsten 2022.

–  Jeg tipper vi har fisk i bassengene tidligst i 2024 på et av de to stedene, sier Krøgenes.