Andfjord Salmon starter byggingen av landbasert matfiskanlegg på Andøya denne måneden

Nyheter
1989

Laksesmolten skal svømme i Andfjord Salmons landbaserte anlegg om tolv måneder.

iLaks kan fortelle at det er Leonard Nilsen og Sønner (LNS), Nord-Norges største anleggsentreprenør, som blir ansvarlig for å realisere første byggetrinn av Andfjord Salmons landbaserte matfiskanlegg på Andøya.

Byggingen starter denne måneden.

– LNS er en stor internasjonal anleggsentreprenør med hovedkontor i Andøy, Vesterålen. Vi er kjent med organisasjonen og er trygg på at byggingen av første fase av vårt gjennomstrømmingsanlegg skal gå bra. Vi er godt i rute og følger oppsatte planer og budsjetter, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering forretningsutvikling i Andfjord Salmon.

Det er oppdraget med grunnlagsinvesteringene til det første oppdrettsbassenget av i alt ti planlagte bassenger som nå går til LNS. Oppdrettsbassenget skal være på 30.000 kubikk, det vil si 40 meter bredt og 45 meter langt.

– For oss er dette et veldig spennende oppdrag, og vi gleder oss til oppstart, sier konserndirektør Frode M. Nilsen hos LNS.

Første yngel
Med avtalen er alle kontrakter signert, og Andfjord Salmon følger budsjett og plan for utsett av den første yngelen i juni 2020.

Oppdrettsbassenget skal fylles av friskt, arktisk sjøvann via magnetiske propeller.

– Vår metode forsyner anlegget kontinuerlig med atlanterhavsvann. Vannet blir skiftet ut 15-17 ganger i døgnet. Yngelen vil få de aller beste levevilkår, sier arbeidende styreleder og grunnlegger, Roy Pettersen.

Andfjord har et mål om at de skal være selvforsynt med egen smolt på sikt.

– Bygger framtidens havbruk
Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, og har konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks.

I februar hentet selskapet inn 150 millioner kroner. Aksjonærlisten inneholder blant andre toppalpinist Aksel Lund Svindal.

– Andfjord Salmon bygger framtidens havbruk. Med det beste fra to verdener, kombinerer vi fordelene med både sjø- og landbasert oppdrett. Vårt viktigste fortrinn er det rene arktiske sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets-laks, sier Roy Pettersen.

FOTO/DESIGN: Ben-Tommy Eriksen/Andfjord Salmon