Andfjord Salmon henter frisk kapital – trykker inntil 2,1 millioner nye aksjer

Nyheter
927

Vil bruke penger på å forsere vekstplanen på Andøya.

Den landbaserte oppdretteren har engasjert meglerhusene ABG Sundal Collier og Sparebank1 Markets for en privat plassering på mellom 1,5 og 2,1 millioner nye aksjer, ifølge en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Selskapet planlegger å sette ut sin første smolt i de nybygde sjøbassengene i løpet av våren 2021. Dette vil gjøres samtidig med å utvikle Kvalnes Fase 2, og øke produksjonskapasiteten fra 1.000 til 10.000 tonn i maksimal tillatt biomasse, som tilsvarer en årlig produksjon på 12.000 tonn laks. Emisjonspengene vil gå til dette arbeidet.

Emisjonen vil gjøres i en såkalt akselerert bookbuilding prosess, som vil avsluttes før børsåpning 2. desember. Selskapet vil da opplyse om antall nye aksjer og hvilken kurs emisjonen blir satt på.

Andfjord Salmon er sist omsatt på 45 kroner per aksje.

Selskapet har innhentet forhåndstegninger på aksjer til opp til 40 millioner kroner, hvorav primærinnsidere har tegnet seg for 16,5 millioner kroner.