Alt var normalt da fisken ble sjekket på kveldsrunden. Morgenen etter var titusenvis av smolt døde

Nyheter
1075

22. august mistet Sol Smolt 39.600 fisk i sitt settefiskanlegg i Solund i Sogn og Fjordane på grunn av oksygenmangel.

Det viser dokumenter som iLaks har fått innsyn i.

«Det ble oppdaget store mengder død fisk i kar E 3 om morgenen den 22. august. Oksygennivå viste ca 70% metning. Det ble straks satt i gang tiltak for å fjerne død fisk og sikre gjenværende fisk gode oksygenforhold. Dødfisk ble fjernet og totalt cirka 39.600 fisk døde.»

Det skriver daglig leder ved Sol Smolt, Bjørn Trovåg, i en avviksmelding til Mattilsynet i Sør-Vest.

Ifølge Trovåg er sannsynlig årsak til hendelsen, at en oksygensonde, som styrer okysgentilførsel, har vist for høye og uriktige verdier.

«Ved kveldsrunde kl 23 kvelden før viste fisken normal adferd og oksygenverdi viste 80% metning. Ved sjekk av logg over natta har oksygenverdi vist over 70%. Dette var fisk som var vaksinert og flyttet slik at ved økt oksygenbehov pga stress har oksygennivået blitt for lavt uten at det har vært tilført ekstra oksygen», skriver Trovåg videre.

I etterkant av hendelsen skal selskapet ha kalibrert oksygensonden på nytt, og sjekket den mot en håndmåler.

Sol Smolt samarbeider for øvrig tett med Sulefisk, som også holder til i Solund. I 2018 hadde smoltoppdretteren en omsetning på 10,3 millioner kroner, og et driftsresultat på 807.000 kroner.

– Har ingen kommentar til hendelsen utover det som står i avviket som er sendt til Mattilsynet, skriver Bjørn Trovåg i en e-post til iLaks.