– Alle forhold tilsier at det vil bli en ganske stor produksjon på land

Nyheter
441

Finn Christian Skjennum, administrerende direktør i postsmoltprodusenten Njord Salmon, mener at en utflating av tradisjonell lakseproduksjon i sjø vil legge til rette for vekst på land.

– Vi ser at en del produksjon vil gå offshore, etterhvert, men en del vil også gå på land, sier han under dagens Sats Marint-konferanse i Bergen.

– Det koster nå det samme. En landbasert investering vil i realiteten koste det samme som å kjøpe en lisens og utvikle denne, sier han, og legger til: – Alle forhold tilsier at det vil bli en ganske stor produksjon på land.

– De som driver i sjø vil fortsatt drive det. Det er ikke sånn at en flytter en million tonn på land, bemerker han.

Varmt vann
Njord Salmon har idag et produksjonsanlegg på Tjeldbergodden, og bruker spillvann fra industrianlegget der til produksjon av postsmolt.

– Vi leverte halvannen million de to siste årene. Vi tar inn [smolt] på 80 gram og leverer til 600-700 gram.

Selskapet er også engasjert med utvikling av berggyltoppdrett.

– Det satser vi også på. Vi trenger to bein å stå på, sier Skjennum, og legger til at en av naboene driver med rognkjeks.

– Vi har ikke så mange arter i Norge.

Det varme spillvannet er sentralt i produksjonen.

– Vi benytter omlag alt spillvann som er tilgjengelig. Det er for vårt vedkommende omlag 500 tonn i timen.

Biologisk risiko
Samtidig er det slik at landbasert lakseproduksjon også innebærer biologisk risiko.

– Risiko for laks på land er det som allerede ligger i risiko på fisk i sjø. Fisken tar med seg sykdomsrisiko eller at en pumper det inn med vann. En må tenke på det en gjør med inntaksvannet. Så enkelt er det.

Skjennum, som har lang fartstid med produksjon i gjennomstrmningsanlegg, mener resirkuleringsteknologi (RAS) har klare fortrinn.

– Vi har enormt mye informasjon om RAS i Norge nå. Vi får den beste smolten. Det tror jeg ikke det er noe som helst tvil om. Den får et mye sterkere slimlag, sier Skjennum videre.

Til slaktevekt?
Njord Salmon tar etterhvert sikte på å produsere enda større fisk. Gjerne til full slaktevekt.

– Om det blir opp til en kilo, tre eller fire kilo – det vil tiden vise. Det er jo egentlig samme teknologien som er der. Vi har mye rimelig sjøvann og masse å ta av.

Han understreker samtidig viktigheten av å satse på flere arter.

– Vi skal ikke produsere en million tonn. Vi har kråkeboller og andre skalldyr. Det synes jeg man skal begynne å kikke på.